JSM: Rådet för jordbruk och fiske fokuserar på bioekonomi och reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken

Den 18 mars 2019 ska rådet för jordbruk och fiske samlas till möte i Bryssel. Finland representeras av jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. Ministrarna ska diskutera reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken samt bioekonomi.

Diskussionen om reformen rör alla tre förordningar om den gemensamma jordbrukspolitiken: förordningen om en strategisk plan, den horisontella förordningen och marknadsordningsförordningen. Enligt Finland går ordförandelandet Rumäniens förändringsförslag generellt sett i rätt riktning, varför Finland är redo att understödja förslagen. Flera av förändringsförslagen gör jordbrukspolitiken smidigare, vilket också varit målet med reformen. Rumänien har målet att nå en partiell allmän riktlinje om alla tre förordningar på rådets möte i juni. Det återstår dock mycket arbete att göra när det gäller bland annat detaljerna i den nya genomförandemodellen och den föreslagna gröna arkitekturen.

Rådet ska också behandla möjligheterna att införa EU:s bioekonomistrategi. Finland understödjer de utvecklingsförslag som lyftes fram vid bedömningen av bioekonomistrategin och som handlar om en effektivare koppling av målen och verksamheten samt behovet att förbättra de politiska åtgärdernas konsekvens. Finland ser att strategins viktigaste mål är större mervärde, ökad forskning och ökat samarbete, snabbare investeringar och säkrare hållbarhet. Att stärka bioekonomin kräver enligt Finland också nätverk och samarbete mellan förvaltningsområdena. Finland anser att reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken är en möjlighet att få bioekonomins potential i användning. När det gäller till exempel att främja bioekonomin, behövs det stöd från nya och gamla företag och investeringar för att kunna utveckla och ta fram produkter och tjänster.

Ytterligare information:

Ahti Hirvonen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2337

Mer från SLC