JSM: Sju orter bjuder in hela Finland till byn!

Sju orter och sju samarbetsnätverk tävlar om finländska landsbygdens evenemang nummer ett. Var finns landsbygdsutvecklingens mest intressanta pärlor och landsbygdspolitiska modeller för tillfället? Den slutgiltiga orten för Landsbygdsparlamentet 2020 fastställs genom öppen online-omröstning i mars.

Landsbygdsparlamentet 2020 samlar 1-3.10.2020 alla landsbygdsentusiaster som är intresserade av att utveckla hållbara lösningar på och för landsbygden. Via Landsbygdsparlamentets platstävling sökes en ort där landsbygdsentusiasmen och landsbygdspolitiken syns och känns. Evenemangsplatsen kräver ändamålsenliga och tillräckligt stora utrymmen. År 2017 sammanförde evenemanget omkring 800 deltagare och det besöktes av över 2000 personer. Över 40 organisationer verksamma på landsbygden deltog i genomförandet av evenemanget.

I platstävlingen deltar följande orter och samarbetsnätverk: Janakkala (Egentliga Tavastland), Kannus (Mellersta Österbotten), Kurikka (Södra Österbotten), KaakonKantri och Leader Länsi-Saimaa ry tillsammans med ungdomar från sydöstra Finland (Södra Karelen), Kainuun Nuotta ry och Sotkamo m.fl. (Kajanaland), Nurmes (Norra Karelen) och Etseri med Ähtäri Zoo (Södra Österbotten). Bakom varje platsförslag ligger ett bredare samarbetsnätverk som omfattar flera lokala och regionala organisationer. Kontaktuppgifterna finns nedan.

Tävlingen framskrider nu till juryarbetet. Juryn består av Landsbygdspolitiska rådets generalsekreterare Christell Åström från jord- och skogsbruksministeriet, direktören för nätverkstjänster Teemu Hauhia från Livsmedelsverket, verksamhetsledare Merja Kaija från Finlands Byar rf (Pohjois-Savon Kylät ry), näringslivsdirektör Marko Mäki-Hakola från MTK, chefredaktör Jouni Kemppainen från Maaseudun Tulevaisuus, verksamhetsledare Paula Yliselä från Maaseudun Sivistysliitto MSL, sakkunnig Hanna Mattila från Sitra och kommunikationschef Mia Wikström från SLC.

Juryn kommer att välja ut de förslag som går vidare till den öppna omröstningen. Alla intresserade kan således via nätet påverka det slutliga valet av evenemangsplats. Information om online-omröstningen kommer att publiceras i mars på Maaseutuparlamentti.fi/sv och på Landsbygdsparlamentets some-kanaler.

Huvudarrangörerna för Landsbygdsparlamentet är Landsbygdspolitiska rådet, landsbygdsnätverkstjänster, Finlands Byar r.f. samt MTK. Landsbygdsparlamentet arrangeras i samarbete med ett stort antal organisationer från statlig till lokal nivå.

Kontaktuppgifter gällande Landsbygdsparlamentet -evenemanget:

Christell Åström,
konsultativ tjänsteman jord- och skogsbruksministeriet,
Landsbygdspolitiska rådets generalsekreterare, 
tfn. 0295 16 2030, fornamn.efernamn@mmm.fi

Antonia Husberg,
landsbygdsöverinspektör jord- och skogsbruksministeriet,
Landsbygdspolitiska rådets projekt- och kommunikationsansvariga,  
tfn. 0295 16 2033, fornamn.efternamn@mmm.fi

Kontaktuppgifter till de tävlande:
Janakkala: 
Leena Joutsenniemi, kommunikationschef, tfn. 050 469 4804, 
Annika Rosenberg, försäljningschef, Kiipulan yrityspalvelut, tfn. 040 771 5775

Kurikka: 
Reijo Hämäläinen, landsbygdschef, tfn. 0400 877 678

Sydöstra-Finland:
Henri Niiranen, innehållsproducent, KaakonKantri, tfn. 050 4777 330, 
Terhi Ojanen, verksamhetsledare, Leader Länsi, tfn. 045 668 9007

Kajanaland / Sotkamo:
Veli-Matti Karppinen, verksamhetsledare, Kainuun Nuotta ry, tfn. 040 585 3645

Kannus: 
Terttu Korte, stadsdirektör, tfn. 044 4745 236

Nurmeksen kaupunki: 
Paula Karjalainen, ledningens sekreterare, tfn. 040 104 5003, 
Minna Heikkinen, verkställande direktör, Pikes Oy, tfn. 050 599 4326

Etseri och Ähtäri Zoo: 
Jani Takamaa, direktör för livskraft, Etseri, tfn. 040 6412 202

Mer från SLC