JSM: Statsrådet beslutade om fredningstid för kajor - får jagas med dispens

Sedan början av augusti 2018 har man fått fånga kajor, men under häckningsperioden är de också otillåtet byte. Enligt statsrådets förordning som utfärdades i går är kajor fredade 10.3 - 31.7. Vid behov får kajor också fångas under förökningstiden, men det kräver Finlands viltcentrals dispens eller en anmälan.

 Kajbeståndet, som har ökat kraftigt under de senaste åren, orsakar skada både i stadsmiljön och på landsbygden. Bland annat täpper kajorna till skorstenar och andra konstruktioner, smutsar ner omgivningen med sin avföring och förstör andra fåglars bon. Särskilt problematiska är kajans skador på jordbruket som man varit tvungen att ersätta i allt högre grad under de senaste åren.

- När man tänker på jordbrukare och andra som lidit skada är läget nu klarare än tidigare då det inte har varit möjligt att minska skadorna genom jakt. Om det behövs får kajor också fångas under förökningstiden, men det kräver en dispens eller måste ske genom en anmälan, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

I dag uppgår antalet häckande par till cirka 110 000. Förslaget till förordning som tagits fram på jord- och skogsbruksministeriet var på remiss 14.1–25.2.2019. Fredningstiden uppfyller kraven i fågeldirektivet om fredning under fåglarnas häcknings- och uppfödningsperiod.

Dispenser söks på Finlands viltcentrals tjänst Oma riista eller per post på en ansökningsblankett. Blanketten finns att få på https://riista.fi/sv/jakt/blanketter/. Anmälningsförfarandet söks på samma sätt. Dessa förfaranden ger gårdar och andra aktörer som lider av skador orsakade av kajor ett tidsbegränsat eller ett tills vidare gällande tillstånd att jaga kajor.

Mer information:

Sami Niemi, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 391, fornamn. efternamn@mmm.fi

Teemu Nikula, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 162 055, fornamn. efternamn@mmm.fi

Mer från SLC