JSM: Stödnivåerna för växthusproduktion i Södra Finland och i området för nordligt stöd fastställda

Regeringen fastställde i dag de slutliga nivåerna för det nationella stödet till Södra Finland och det nationella nordliga stödet för växthusproduktion. I Södra Finland uppgår det nationella stödet för växthusproduktion till sammanlagt ca 10,7 och i norr till 14,6 miljoner euro.

I Södra Finland betalas stödet enligt växthusarealen för trädgårdsväxter, vilket gör 3,1 euro per m2 för kort odlingsperiod (2 - 7 mån) och 9,4 euro per m2 för lång odlingsperiod (över 7 mån). I området för nordligt stöd är motsvarande summorna 3,0 euro och 9,0 euro per m2.

Stödet per m2 har höjts något jämfört med den uppskattade nivån eftersom den faktiska odlingsarealen var mindre än den beräknade arealen. Efter justeringen av stödnivån motsvarar stödets totalbelopp årets eftersträvade efterfrågan på stöd.

Ytterligare information:

Juha Vanhatalo, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2347

Veli-Pekka Reskola, överinspektör, tfn 0295 16 2193

Mer från SLC