JSM: Stödnivån för svin- och fjäderfähushållningen i Södra Finland för 2018 fastställdes

Regeringen beslutade i dag den 19 juni 2019 om den slutliga stödnivån för det från produktionen frikopplade stödet för svin- och fjäderfähushållning i Södra Finland för 2018.

Stödet kan höjas från den tidigare fastställda nivån, eftersom det år 2018 fanns något färre enheter som berättigade till från produktionen frikopplat stöd än vad man tidigare bedömt. Från produktionen frikopplat stöd betalas utifrån de gårdsspecifika referenskvantiteter för svin- och fjäderfähushållningen som fastställdes 2009. Det totala antalet enheter som ingår i referenskvantiteten minskar gradvis allt efter som gårdarnas strukturer utvecklas och deras produktionsinriktning förändras.

Den nya stödnivån för Södra Finland fastställdes till 63 euro per enhet inom referenskvantiteten. Efter de förändringar som nu bekräftats är det från produktionen frikopplade stödet för svin- och fjäderfähushållningen i Södra Finland för 2018 11,41 miljoner euro. Då används det anslag som reserverats för stödobjekten så fullständigt och balanserat som möjligt.

Ytterligare information:

 Pekka Pihamaa, specialsakkunnig, tfn 02951 62289

Juha Vanhatalo, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 62347

e-post: fornamn.efternamn(at)mmm.fi

Mer från SLC