JSM & Tapio: Kommunikationskampanjen Ta kontroll över klimatförändringen startar igen – tips i synnerhet i vardagen och för boende

Ett varmare klimat och extremt väder har blivit vanligare även i Finland: vintrarna är mildare, vegetationsperioden längre och värmeböljorna vanligare än tidigare. Också mängden nederbörd har ökat och stormarna blivit starkare. Kampanjen Ta kontroll över klimatförändringen – förutse, förbered och anpassa dig som nu startar för andra gången fokuserar särskilt på det vardagliga livet och boendet.

Information om klimatförändringens konsekvenser och råd om beredskap ges både på kampanjens webbplats (ilmastonmuutoshaltuun.fi) och med hjälp av en tecknad videofilm. Kampanjen körs nu i november aktivt också på sociala medier med hashtaggarna #ilmastonmuutoshaltuun och #hyvänsäänaikana. Samma hashtaggar och videofilmer användes också i kampanjen hösten 2018.

Utöver jord- och skogsbruksministeriet och Tapio är ett stort antal frivilligorganisationer och andra organisationer med i kampanjen. De berättar också om klimatförändringen via sina kanaler. Det är fritt fram för alla att använda videofilmen och det övriga kommunikationsmaterialet.

Kommunikationen till allmänheten är en viktig del av beredskapen

– Beredskapsarbetet pågår inom många samhällssektorer, bland annat när det gäller att hantera översvämningsrisker och planera markanvändningen. Även enskilda människor kan i vardagslivet förbereda sig för klimatförändringens konsekvenser, säger Kirsi Mäkinen som arbetar som konsultativ tjänsteman vid jord- och skogsbruksministeriet och som svarar för samordningen av anpassningsarbetet i Finland.                    

Kommunikationskampanjen vill uppmuntra människor att på eget initiativ förbereda sig för konsekvenserna. Att förbereda sig för förändringar är en ny medborgerlig kompetens. Även små gärningar kan ha en stor inverkan på ett smidigt vardagsliv, trivseln, säkerheten och hälsan. Att identifiera klimatförändringens konsekvenser i den egna vardagen kan också få människor att bekämpa klimatförändringen.

– Kampanjen är en del av den nationella planen för anpassning till klimatförändringen 2022 som utarbetats under ledning av jord- och skogsbruksministeriet, berättar Mäkinen.

Informationen till allmänheten om klimatförändringens risker och om beredskapen inför riskerna är enligt henne en väsentlig del av anpassningen till klimatförändringen. Kampanjmaterialet baserar sig bland annat på den nationella prognosen om de väder- och klimatrisker som hotar Finland. Prognosen blev klar i fjol.

Huvudbudskapet: Identifiera klimatförändringens konsekvenser och agera!

Det finns många olika vardagliga sätt för att förbereda sig för det föränderliga klimatet. Den ökande mängden regn- och dagvatten är en central sak som vi ska fästa vikt vid i boendet. 

– Förutom fungerande dagvattensystem lönar det sig att satsa på vattensugande gröna ytor på gårdsplanen. Träd, buskar, perenner och olika vilda växter avdunstar vatten, tar upp koldioxid och ökar den biologiska mångfalden. Samtidigt ökar boendetrivseln. Ytmaterial som släpper igenom vatten är ett bra val. Vintern är den bästa tiden för att utarbeta trädgårdsplaner för nästa sommar, påminner Seppo Närhi, generalsekreterare vid Grönmiljöförbundet.

– Genom boendevanor är det igen möjligt att inverka på det egna klimatavtrycket. Vi borde alla veta hur mycket vi förbrukar energi och hur vi minskar förbrukningen. Energismarta boendevanor hjälper oss också  att bygga upp beredskap inför de missförhållanden som följer av extremt väder, såsom sommarens värmeböljor och plötsliga växlingar mellan blidväder och stark kyla. Det lönar sig att kontrollera rumstemperaturerna och justera uppvärmningssystemet när vädret varierar. På detta sätt undviker vi övervärmning och minskar spill, säger Päivi Suur-Uski, sakkunnig vid Motiva.

– Ett tillräckligt hemförråd är också viktigt, särskilt med tanke på långa elavbrott vid stormar. För vissa är detta bekant, för en del är beredskapen en ny sak. Marttaliitto har redan i flera år tillsammans med andra organisationer talat om behovet av hemförråd bland annat i samband med kampanjen 72 timmar.

- Fint att också denna kampanj lyfter fram beredskapen som sker på egen hand, säger Kaisa Härmälä, utvecklingschef vid Marttaliitto.

Alla är välkomna att delta i kampanjen Ta kontroll över klimatförändringen! Här kan du anmäla dig som officiell kampanjpartner. 

Länkar:

Ta kontroll över klimatförändringen

Ta kontroll över klimatförändringen – förutse, förbered och anpassa dig (video)

Klimatguiden, information om klimatförändringens konsekvenser, begränsning och anpassning

Ytterligare information:

Om anpassningen till klimatförändringen i allmänhet: Kirsi Mäkinen, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 104, fornamn.efternam@mmm.fi

Om kommunikationskampanjen: Essi Lahti, projektchef, Tapio Ab, tfn 050 467 9871, fornamn.efternamn@tapio.fi

Mer från SLC