JSM: Uppfödning och bevarande av genbanksboskap

Jord- och skogsbruksministeriet öppnar en offentlig förhandsanmälning för att kartlägga om det finns uppfödare som är intresserade av att trygga och bevara den genbanksboskap med ursprungsraserna Nordfinsk boskap eller lapplandsko samt Finnfår och Kajanalandsfår som finns på Pelso fängelsets gård i Vaala kommun i Norra Österbotten. Fängelset i Pelso ska läggas ned och flyttas från dess nuvarande plats i Pelsonsuo före utgången av 2022. JSM söker både en ny uppfödare och en ny placeringsort inom landskapen Kajanaland, Lappland eller Norra Österbotten.   

I fråga om stödet för bevarande av ursprungsraser har Pelso fängelsets gård ett avtal med NTM-centralen i Norra Österbotten som gäller till 30.4.2020. Avtalet innefattar 25 Kajanalandsfår, 225 Finnfår och 57 lapplandskor. Avtalet (eller avtalen) kan överföras till den nya uppfödaren förutsatt att avtalsvillkoren uppfylls.

Den nya uppfödaren har utöver de vanliga jordbruksstöden möjligheten att ansöka om stöd för skyddande och bevarande av genresurser samt ersättning för djurens välbefinnande, om dessa stöd ingår i Finlands CAP-plan under stödperioden 2021 - 2027. Fängelset i Pelso överlåter genbanksboskapen vederlagsfritt till den nya uppfödaren. 

Anmälning

Ministeriet väljer på basis av intresseanmälningarna de uppfödare med vilka det sedan förhandlas närmare om omplaceringen och bevarandet av boskapen. Målet är att ingå ett sådant samarbetsavtal om genbanksverksamheten som gäller i minst 10 år. Även en längre avtalstid är möjlig.

En exaktare beskrivning finns på adressen www.mmm.fi/Pelsonkarja

Ytterligare information:

Tuula Pehu, konsultativ tjänsteman, JSM, tfn 0295 162 297, tuula.pehu@mmm.fi,

Ritva Rintapukka, enhetschef, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn  0295 027 619, ritva.rintapukka@ely-keskus.fi

Genresursprogrammet och samarbetsavtalet

Juha Kantanen, professor, Naturresursinstitutet, tfn 0295 326 210, juha.kantanen@luke.fi

Mer från SLC