Kött från de lagstridiga slakterna i Polen har inte nått fram till konsumenterna

Enligt de senaste uppgifterna som Livsmedelsverket fått har bara 46 kilogram djupfryst nötkött från de olagligt slaktade polska nötkreaturen kommit in till Finland. Köttet har inte nått vare sig handeln eller konsumenterna och hela partiet förstörs. Ett annat mindre parti var på väg till Finland, men det togs inte emot utan skickades tillbaka. Livsmedelsverket har bett Polen om en precisering av de tidigare uppgifterna om att 250 kilogram kött skulle ha levererats till Finland.

Livsmedelsverket följer oavbrutet med den senaste informationen via Europeiska unionens varningssystem (RASFF). Informationen kompletteras efter hand som man lyckas spåra hur köttet från de olagligt slaktade nötkreaturen har transporterats i EU-länderna.

”EU-lagstiftningen förutsätter att alla företag ska kunna ge belägg för vem som levererat de livsmedel som de införskaffat och vilket företag som tagit emot de livsmedel som de överlåtit. Att verifiera och koppla samman informationen, i synnerhet om de internationella leverantörskedjorna, tar oundvikligen tid”, säger direktören för Livsmedelsverkets avdelning för livsmedelssäkerhet Leena Räsänen.

Tullens statistik ger vid handen att det i januari-oktober 2018 importerades sammanlagt cirka 11,5 miljoner kilogram nötkött till Finland. Av köttet kom cirka 4 miljoner kilogram från Polen. Det finns cirka 600 företag som importerar animaliska livsmedel till Finland från andra EU-länder.

Livsmedelsverket informerar om ärendet när mer upplysningar finns tillgängliga.

Ytterligare information:

Direktören för avdelningen för livsmedelssäkerhet Leena Räsänen, tfn 050 388 6518

Mer från SLC