Kristian Westerholm ny fullmäktigeordförande, Nylund fortsätter leda styrelsen

SLC - Kristian Westerholm Fullmaktigeordforande2020 Mw

Kristian Westerholm nyvald fullmäktigeordförande för SLC för 2020. Foto: Mia Wikström


SLC:s fullmäktige valde Kristian Westerholm från Ingå till ny ordförande för förbundsfullmäktige för 2020. Till första vice ordförande för fullmäktige återvaldes Niclas Sjöskog från Pedersöre och till andra vice ordförande återvaldes Nicklas Mörn från Saltvik, Åland. Förbundsfullmäktige är SLC:s högsta beslutande organ.  

Mats Nylund från Pedersöre återvaldes till centralförbundsordförande för 2020, och därmed centralstyrelsens ordförande. Till personlig suppleant för Nylund återvaldes Jonny Kronqvist från Nykarleby. Till första vice ordförande för centralstyrelsen för 2019 återvaldes Thomas Antas från Lappträsk (personlig suppleant Peter Österman från Ingå). Till andra vice ordförande för centralstyrelsen återvaldes Mickel Nyström från Korpo (personlig suppleant Christer Jägerskiöld från Kimitoön).  

Till ledamöter i SLC:s centralstyrelse för år 2020 återvaldes: 
Tomas Långgård, Malax (suppleant Tommy Ehrs, Vörå) 
Johanna Smith, Närpes (suppleant Anders Lillandt, Kristinestad) 
Ingrid Träskman, Ingå (suppleant Bengt Nyman, Raseborg) 
Birgitta Eriksson-Paulson, Lumparland (suppleant Johan Holmqvist, Hammarland (ny))

Tilläggsinformation: 
Niclas Sjöskog, vice ordförande för SLC:s förbundsfullmäktige 2019, tfn 040 551 0087
Mats Nylund, ordförande för SLC:s centralstyrelse, tfn 050 512 2191 
Kristian Westerholm, nyvald ordförande för SLC:s förbundsfullmäktige 2020, tfn 041 462 2818

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. är den finlandssvenska landsbygdens och jord- och skogsbrukarnas intresseorganisation. SLC har knappt 30 000 medlemmar i form av cirka 10 600 jordbrukare samt 19 000 skogsägare som fördelar sig över drygt 50 lokalavdelningar och fyra landskapsförbund samt fem skogsvårdsföreningar i de svenska delarna av Finland. 

Mer från SLC