JSM: Landsbygdsfond - EU nära dig

Två tredjedelar av de pengar som vi betalar till EU får vi tillbaka i form att hållbart producerad mat, renare miljö och ett stort antal möjligheter till företagande. EU:s landsbygdspengar gagnar alla och kan användas i nästan hela landet eftersom 95 procent av Finland består av landsbygd. Om pengarna tas dessutom beslut på lokal nivå. Europadagen firas idag, den 9 maj.

För landsbygdens tillväxt och välfärd beviljas pengar för att hela Finland ska må bra. Finansieringssystemet reformeras vid ingången av 2021. Finland har just nu möjlighet att påverka den framtida jordbruks- och landsbygdspolitiken.

EU hämtar hållbar mat på tallriken

Jordbruks- och landsbygdspengar ger oss möjlighet att få inhemsk på ett hållbart sätt producerad mat. Under 20 år har EU-pengarna bidragit till att vi beaktar miljön och klimatet på ett bättre sätt när det gäller odlingsmetoder. Det har tagits framsteg bland annat inom vattenskyddet och det goda arbetet fortsätter.

EU finns bakom många framgångsrika företag

Jordbruksfondens effekter syns också på andra håll än på matbordet och åkern. Utöver livsmedelssektorn har bland annat turismen, industrin, olika tjänster och bioekonomin fått extra stimulans av finansieringen som gett många områden ett uppsving. Med hjälp av finansieringen har många olika företag kunnat investera och påskynda investeringarna. Företag som fått stöd från jordbruksfonden har skapat tusentals nya arbetstillfällen. Ytterligare har man kunnat bevara ett mycket större antal gamla arbetsplatser och bidragit till nya.

Alla drar nytta av bättre service

Jordbruksfonden hjälper att skapa en tryggare och trivsammare vardag på den finska landsbygden. Effekterna av små och stora projekt ger nytta såväl för 2,2 miljoner fritidsinvånare som för turister och andra intresserade.

Europeiska unionen upplevs ibland som avståndstagande och Brysselcentrerad, vilket emellertid inte stämmer. Besluten om användningen av jordbruksfonden tas nära människor i kommuner, NTM-centraler och i lokala Leadergrupper. Regionernas egna behov och utgångspunkter definierar utvecklingspengarnas användningsändamål.

Exempel på utveckling som jordbruksfonden bidragit till: Maaseutu.fi
Beredningen av EU:s budgetperiod 2021 på ministeriets sidor.
Läs mera om Leaderfinansieringen och hitta den närmaste av Finlands 54 Leadergrupper.

Ytterligare information:

Marianne Selkäinaho, landsbygdsöverinspektör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2218,  fornamn.efternamn@mmm.fi .

Taina Vesanto, lantbruksråd, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 405, fornamn.efternamn@mmm.fi.

Mer från SLC