Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA fyller 50 år i dag

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA inrättades 6.8.1969, som var dagen då delegationen och styrelsen sammanträdde första gången. LPA har ordnat pensionsskydd för företagare på landsbygden sedan 1.1.1970 – redan i nästan 50 år. LPA försäkrar numera inte endast lantbruksföretagare, skogsägare, fiskare och renskötare utan även forsknings- och konststipendiater. I år har det också gått 10 år sedan stipendiater började försäkras.

LPA-tryggheten lever i tiden
LPA:s kunder består för närvarande av cirka 60 000 LFÖPL-försäkrade i arbetslivet och 115 000 pensionstagare.

– LPA-tryggheten har levt bra med sin tid under alla dessa år. Den nuvarande LPA-tryggheten bildar en täckande och synnerligen behövlig helhet för våra försäkrade som utför ett krävande och viktigt arbete, konstaterar LPA:s verkställande direktör Päivi Huotari.

Vid sidan av ikraftträdandet av lagen om pension för lantbruksföretagare har andra viktiga milstolpar för LPA:s försäkrade varit bland annat följande:

1974 den första lagen om avträdelsepension och bestämmelser om generationsväxling 1982 lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare 1983 en ny, för kvinnor mer rättvis fördelning av arbetsinkomsten 1989 grupplivförsäkring 1991 LPA-sjukdagpenning vid kortvarig sjukdom 1995 lagen om avträdelsestöd för att stödja generationsväxlingar 1997 LPA får ansvar för avbytarservicen för lantbruksföretagare 2009 forsknings- och konststipendiater börjar arbetspensionsförsäkras

Vi tryggar din vardag och stöder ditt arbete! De LFÖPL-försäkrade på landsbygden utför ett tungt arbete under krävande förhållanden. Den inhemska matproduktionen behövs och är viktig också med tanke på den nationella försörjningsberedskapen. Stipendiaterna för nationen vidare med vetenskapens och konstens medel.

– Vi vill fira vår 50-årsjubileumsdag genom att visa vår uppskattning för de rotfasta företagarna på landsbygden. Vi hälsar våra försäkrade välkomna på vår jubileumskryssning som under temat välbefinnande ordnas i november. De 10 åren av försäkring för stipendiater firar vi i september genom en må bra-kurs för stipendiater och ett jubileumsseminarium för våra intressentgrupper. På kryssningen för lantbruksföretagare kommer vi att offentliggöra en jubileumsvideo som gjorts för att hedra våra kunder. Här är lite försmak av videon, det lönar sig att titta, uppmanar Huotari. Videon är finskspråkig.

https://www.youtube.com/watch?v=U_Xez34-BuE

Du kan följa vår information om jubileumsåret på vår webbplats och våra sociala mediekanaler.

Mer information om LPA:s 50-åriga existens:
verkställande direktör Päivi Huotari, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, tfn 050 500 4514

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) har hand om lantbruksföretagarnas, yrkesfiskarnas och renskötarnas samt stipendiaternas lagstadgade sociala trygghet. Utöver pensions- och olycksfallsförsäkringar svarar LPA även för lantbrukets avbytarservice, arbetarskyddsfrågor och företagshälsovård. Kunder i LPA är 60 000 lantbruksföretagare och 115 000 pensionstagare. Summan av de pensioner och andra förmåner som LPA betalar till landsbygden är mer än en miljard euro per år.

Mer från SLC