Livsmedelsverket: Ansökan om att bli rådgivare inom systemet för jordbruksrådgivning har öppnats

Livsmedelsverket har öppnat ansökan för val av nya rådgivare inom systemet för jordbruksrådgivning (Råd 2020-systemet). Godkännande som rådgivare kan sökas hos Livsmedelsverket med blankett 443. Ansökan är fortlöpande. Blanketten och anvisningen för ansökan finns på Livsmedelsverkets webbplats www.livsmedelsverket.fi.

Livsmedelsverket väljer rådgivare inom åtta rådgivningsmoduler:

• Energi

• Växtskydd och livsmedels- och foderhygien på växtproduktionsgårdar

• Ekologisk växtproduktion

• Ekologisk husdjursproduktion

• Modernisering av gårdsbruksenheten och förbättrad konkurrenskraft

• Produktionsdjur

• Hälsovårdsplaner för produktionsdjur

• Miljö

Rådgivarna förutsätts ha en lämplig examen på minst andra stadiet, lämplig erfarenhet av rådgivning samt sakkunskap. Behörighetskraven granskas separat för varje rådgivningsmodul.

Tidigare valda rådgivare behöver inte söka på nytt

För närvarande omfattar Livsmedelsverkets rådgivarregister omkring 750 rådgivare som valdes 2015 och 2017. De behöver inte lämna in en ny ansökan. Deras rätt att ge rådgivning fortsätter att gälla till utgången av EU:s finansieringsperiod.

En tredjedel av gårdarna har anlitat rådgivning

Varje gård kan anlita Råd 2020-rådgivning till ett värde av 7 000 euro. Rådgivningen finansieras ur programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland, jordbrukarna betalar bara mervärdesskatten för rådgivningen.

Rådgivning inom Råd 2020-systemet har varit tillgänglig sedan 2015, och ungefär var tredje gård har anlitat den hittills. Enligt en undersökning är 90 % av gårdarna som fått rådgivning nöjda med den.

Mer information ges vid Livsmedelsverket av Överinspektör Merja Uusi-Laurila, 029 520 5120, 050 330 6429

fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Ansökningsblankett och anvisning för ansökan

Blankett 443 Anvisning för rådgivare

Anvisning för rådgivare

Mer från SLC