Livsmedelsverket: Ansökan om jordbrukarstöd öppnades i Viputjänsten

Från och med 29.4 kan jordbrukarna skicka in sin samlade stödansökan för år 2019. Kartan i Viputjänsten har den här våren omarbetats för att det ska bli överskådligare och enklare att använda den.

- Vi uppmanar jordbrukarna att anslå lite tid för att bekanta sig med den nya kartan. Som hjälp har vi tagit fram anvisningar och videosnuttar om de nya kartfunktionerna, tipsar informationssystemexperten Ilkka Lehtola.

Tack vare den omarbetade kartan är det nu möjligt att i Viputjänsten ange gränserna för jordbruksskiften på basskiften i gemensam användning.  En enda skiftesinnehavare kan rita in de här jordbruksskiftenas gränser. Efter det ska alla skiftesinnehavare lämna in sin stödansökan i Viputjänsten. 

Det är skäl att söka jordbrukarstöd utgående från de senaste arealuppgifterna. Senast 10.5 ska basskiftesändringar göras, då hinner kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter behandla ändringarna i god tid med tanke på stödansökan. Om gårdens basskiften är desamma som i fjol kan stödansökan lämnas in genast.

Jordbrukarna har tid på sig fram till 17.6 att ge in den samlade stödansökan. Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter svarar på frågor om användning av Viputjänsten och om e-ansökan.

Mer information till jordbrukare
Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter 
Nyhetsbrev till jordbrukarna 29.4.2019  

Mer information till medierna
Informationssystemexpert
Ilkka Lehtola 050 336 9841
ilkka.lehtola@ruokavirasto.fi

Mer från SLC