Livsmedelsverket: Det polska slakteriets kriminella verksamhet stoppades

Polens livsmedelsmyndigheter har tillsammans med polisen vidtagit åtgärder för att stoppa den illegala verksamheten vid den anläggning som slaktade sjuka nötkreatur. Slakteriet i regionen Ostrów Mazowiecka konstaterades bedriva kriminell verksamhet och personerna som gjort sig skyldiga till illegala handlingar är föremål för polisutredning. De sjuka djuren som påträffades vid slakteriet har nu avlivats korrekt.

De polska myndigheterna har på grund av händelsen beslutat undersöka landets alla slakterier i samarbete med polisen. Enligt uppgifter som Livsmedelsverket fått har Europeiska kommissionen haft tät kontakt med myndigheterna i Polen. Polen har ombetts lämna ytterligare information till de andra EU-medlemsstaterna via varningssystemen. Kommissionen har krävt att Polen spårar allt kött som producerats på lagstridigt sätt och genast drar bort det från marknaden.

Livsmedelsverket och företagen utreder som bäst om det möjligen har importerats nötkött från den polska regionen Ostrów Mazowiecka till Finland.

Finlands livsmedelsmyndigheter utför riskbaserad kontroll av kött och köttprodukter som har sitt ursprung i andra EU-medlemsstater såsom Polen. Kontrollen skärps om det finns skäl att misstänka att de importerade partierna inte uppfyller kraven. I första hand är det företagen som ansvarar för köttets säkerhet och kvalitet i överensstämmelse med sin egenkontrollplan och sina egna kvalitetskriterier.

Livsmedelsverket informerar om ärendet när mer upplysningar finns tillgängliga.

Ytterligare information:

Direktören för avdelningen för livsmedelssäkerhet Leena Räsänen, tfn 050 388 6518

Mer från SLC