Livsmedelsverket: Eko- och kompensationsersättningarna betalas till gårdarna fr.o.m. 23.5

Livsmedelsverket börjar betala ut kompensationsersättningens husdjursförhöjning och ekoersättningen 23.5.2019. Utbetalningen gäller kompensationsersättningens husdjursförhöjning, ersättningen för ekologisk husdjursproduktion och restbeloppet av ersättningen för ekologisk växtproduktion (15 %) för 2018.  Kompensationsersättningens husdjursförhöjning uppgår till sammanlagt cirka 50 miljoner euro och ersättningen för ekologisk produktion till cirka 18,5 miljoner euro.

Jordbrukarna får betalningarna på sina konton från och med 23.5, efter hand som kommunerna och NTM-centralerna godkänner betalningsmaterialen.

Restbelopp av jordbrukarstöd betalas ut i juni

Utbetalningen av jordbrukarstöd som söktes år 2018 fortgår i juni med EU:s får- och getbidrag. Dessutom betalas restbeloppen av ersättningen för djurens välbefinnande, EU:s nötdjursbidrag, miljöersättningen, grundstödet, förgröningsstödet, EU-stödet till unga jordbrukare, bidraget för jordbruksgrödor samt avtalen om åkrar för tranor, gäss och svanar. Livsmedelsverket informerar om juni månads utbetalningsdatum när de är fastställda.

Eftersträvad utbetalningstidtabell

Mer information från Livsmedelsverket:
Överinspektör Teppo Jauhiainen 040 714 5855 fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Mer från SLC