Livsmedelsverket: Elektronisk ansökan om stöd för biodling har börjat

Nu går det att ansöka om nationellt stöd för biodling enligt antal bisamhällen i jordbrukarnas e-tjänst Vipu (https://vipu.ruokavirasto.fi). Ansökan avslutas på måndag 1.7.2019.

Stödet kan i år för första gången sökas elektroniskt. I Viputjänsten kan stödet sökas bara av sådana sökande som sköter sina ärenden med personbeteckning. För samfund och sammanslutningar, dvs. sökande med FO-nummer, är det tyvärr ännu inte möjligt att använda e-tjänsten.

Stödsökande med FO-nummer kan ansöka om stöd för biodling med  pappersblankett 204 som finns att få på webbplatsen livsmedelsverket.fi. Ansökan lämnas i Fastlandsfinland in till NTM-centralen i Norra Savolax och på Åland till Statens ämbetsverk.

Nyhetsbrev till de sökande av stöd för biodling 20.6.2019

Mer information från Livsmedelsverket:

Överinspektör Päivi Akkanen Tfn 040 714 5735 paivi.akkanen@ruokavirasto.fi

Mer från SLC