Livsmedelsverket: Förhöjning av stödet för svin- och fjäderfähushållning i södra Finland

Till de gårdar som fått frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning i södra Finland för 2018 betalas ett tillägg till det redan utbetalda stödet. Förhöjningen är en euro så att det totala stödbeloppet blir 63 euro per djurenhet.

Landsbygdsverket betalar tilläggen till gårdarna från och med 4.7.2019. Förskotten på stödet betalades i april 2018 och restbeloppen i april 2019.

Stöd för svin- och fjäderfähushållning i södra Finland betalas i stödregion AB på basis av en gårdsspecifik referenskvantitet. Tilläggsbetalningen beror på en ändring av statsrådets förordning som medför att det sammanlagda stödbeloppet höjs med cirka 180 000 euro.

Mer information från Livsmedelsverket: Överinspektör Päivi Akkanen Tfn 040 714 5735 paivi.akkanen@ruokavirasto.fi

Mer från SLC