Livsmedelsverket: Kompensationsersättningens restbelopp och de nationella åkerstöden betalas ut i början av december

Från och med 5.12 betalar Livsmedelsverket ut kompensationsersättningens restbelopp och de nationella åkerstöden. I kompensationsersättning betalas sammanlagt cirka 74 miljoner euro. Det sammanlagda beloppet av nationella åkerstöd, det vill säga allmänt hektarstöd, nordligt hektarstöd, stöd till unga jordbrukare och nationellt stöd för sockerbeta, som betalas till gårdarna uppgår till cirka 21,5 miljoner euro. 

Information om utbetalda stöd i Viputjänsten

Jordbrukarna får in betalningarna på sina konton från och med den första utbetalningsdagen efter hand som kommunerna och NTM-centralerna godkänner betalningsmaterialen.

I Viputjänsten kan jordbrukarna kontrollera stöden som betalats till den egna gården. I fortsättningen postar Livsmedelsverket inte längre årliga sammandrag av de utbetalda jordbruksstöden till jordbrukarna.

Eftersträvad utbetalningstidtabell, hösten 2019


Mer information från Livsmedelsverket:

Överinspektör Teppo Jauhiainen

040 714 5855

teppo.jauhiainen@ruokavirasto.fi

Mer från SLC