Livsmedelsverket: Nationella husdjursstöd, växthusstöd och ersättningar för miljöavtal betalas i april

Fredag 26.4.2019 börjar Livsmedelsverket betala ut nationella husdjursstöd, förskott på stöd för växthusproduktion och restbelopp som gäller miljöavtal. Sammanlagt betalas cirka 117 miljoner euro till gårdarna.

Utbetalningarna av nationella husdjursstöd uppgår dels till cirka 37,5 miljoner euro som är restbelopp av stöden för 2018, dels till cirka 62,5 miljoner euro som är förskott på stöden för 2019. I förskott på växthusstöd betalas cirka 14,5 miljoner euro, vilket är cirka 60 procent av det växthusstöd som sökts 2019. Restbeloppen (cirka 15 %) av 2018 års ersättningar för miljöavtal som gäller programperioden 2014–2020 utgör cirka 2,5 miljoner euro. Miljöavtalen handlar om skötsel av våtmarker samt skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet.

Stödmottagarna kan kontrollera uppgifterna om utbetalda stöd i Viputjänsten.

Eftersträvad utbetalningstidtabell

Mer information från Livsmedelsverket:

Överinspektör Teppo Jauhiainen
029 520 4330, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Denna information skickades av Livsmedelverket 

https://news.cision.com/se/ruokavirasto/r/nationella-husdjursstod--vaxthusstod-och-ersattningar-for-miljoavtal-betalas-i-april,c2784467

Mer från SLC