Livsmedelsverket: Rekordartat antal nya odlare och investeringar på gårdarna

I fjol finansierade NTM-centralerna ett rekordartat antal investeringar i lantgårdar och startstöd för unga jordbrukare. Generationsväxlingarna och investeringarna är koncentrerade till de österbottniska landskapen och i Egentliga-Finland.

Nedläggningen av avträdelsestödet satte fart på generationsväxlingar

I fjol beviljade NTM-centralerna 447 unga jordbrukare startstöd. Över hälften av de nya gårdarna fanns i de österbottniska landskapen och i Egentliga Finland. Antalet startstöd är klart större än under normala år: fjolårets startstöd utgör nästan 40 procent av de som beviljats under denna EU-finansieringsperiod. I bidrag beviljades 2018 nästan 14 miljoner euro och i form av räntestödslån 67,5 miljoner euro.

Nedläggningen av avträdelsestödet bidrog delvis till att ökningen i antalet generationsväxlingar. År 2018 var det sista året avträdelsestöden var i kraft – från och med i år kan den som upphör med gårdsbruk inte längre ansöka om avträdelsestöd.

Flest investeringar i Södra Österbotten

År 2018 var ett rekordartat år i fråga om jordbruksinvesteringar under denna EU-finansieringsperiod. NTM-centralerna beviljade finansiering för över 2 000 investeringar: sammanlagt över 117 miljoner euro i bidrag och 135 miljoner euro som räntestödslån.

De flesta besluten om investeringsstöd togs av NTM-centralen i Södra Österbotten, som finansierade sammanlagt 318 gårdsbruksinvesteringar. Näst mest investeringar gjordes i Österbotten, Norra-Österbotten och Egentliga Finland. I dessa fyra NTM-centralers område gjordes 56 procent av alla investeringar och för dem beviljades nästan 74 miljoner i bidrag, vilket är 63 procent av alla investeringsbidrag.

Mjölkgårdarna investerade, också energiproduktion intresserar gårdarna

Mätt i euro beviljades mest finansiering för investeringar i ladugårdar för mjölkboskap, sammanlagt 193 objekt. NTM-centralerna finansierade dessa investeringar genom bidrag på ca 42 miljoner euro och räntestödslån på knappt 58 miljoner euro. Mätt i antal var täckningsprojekt den största kategorin. Över 550 projekt fick finansiering (sammanlagt 6 miljoner euro).

Investeringar i energiproduktion var också populära. NTM-centralerna beviljade finansiering för sammanlagt 230 investeringar i energiproduktion och dessa bidrog utgjorde sammanlagt 8,5 miljoner euro.

Nio projekt fick bidrag som översteg en miljon euro. Av dessa var tre ladugårdar för mjölkboskap, tre svinhus och två växthus. Ett projekt var en investering i en anläggning för uppfödning av nötboskap.

Livsmedelsverket ger mer information:
Överinspektör Aulis Kuusela 0400 933 647 fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Mer från SLC