Livsmedelsverket: Skydda fjäderfä och andra tamfåglar mot fågelinfluensa

Fjäderfä och andra fåglar som hålls som husdjur ska skyddas mot kontakt med vilda fåglar under vårflyttningen, påminner Livsmedelsverket. Syftet med det är att förhindra fågelinfluensainfektioner. Fjäderfä och andra fåglar ska antingen hållas inomhus eller så ska deras utehägn skyddas och täckas över helt, till exempel med ett tillräckligt finmaskigt nät. Denna föreskrift gäller från början av mars till slutet av maj.

”Syftet med skyddet är att hindra att fågelinfluensa sprider sig till fåglar som hålls som husdjur, men det skyddar också fåglarna mot andra smittsamma sjukdomar, såsom newcastlesjuka eller salmonella”, säger överinspektör Tiia Tuupanen på Livsmedelsverket.

Om fåglarna hålls utomhus ska den som äger djurhållningsplatsen lämna en anmälan om saken till den lokala kommunala veterinären. Skyddsbestämmelserna gäller inte friflygningar från duvslag, ratiter (bl.a. strutsar och emuer) eller djurparker. Utehållningsförbudet gäller husdjursgårdar och andra permanenta djurutställningar.

Om symptom som tyder på fågelinfluensa, onormal dödlighet eller ändringar i produktionen, konstateras hos fjäderfä, ska en anmälan om saken omedelbart lämnas till den kommunala veterinären eller länsveterinären. Minskad vatten- och foderförbrukning eller äggproduktion kan vara tecken på fågelinfluensainfektion på gården. Vid behov sänder den officiella veterinären in prover till Livsmedelsverket för undersökning.

Fågelinfluensa förekommer också i Europa

Högpatogena influensavirusstammar, dvs. virusstammar som orsakar hög dödlighet bland vilda fåglar och fjäderfä, förekommer på olika håll i världen. I Europa har under den senaste tiden förekommit högpatogen fågelinfluensa av typen H5N6 och H5N8. Fall har konstaterats bland såväl fjäderfä som vilda fåglar.

Högpatogen fågelinfluensa och lågpatogen fågelinfluensa av typen H5 eller H7 bland fjäderfä klassificeras som en djursjukdom som lätt sprider sig. Om sjukdomen konstateras bland fjäderfä, saneras gården och begränsas transporten av fjäderfä och produkter som erhålls från fjäderfä inom gårdens närområden.

Vilda sjöfåglar önskas till undersökningar för fågelinfluensa

Livsmedelsverket följer årligen upp förekomsten av fågelinfluensa bland vilda fåglar i Finland. Vi önskar att särskilt sjuka sjö- och rovfåglar eller sjö- och rovfåglar som nyligen påträffats döda sänds in för undersökning. Fåglarna kan sändas hela till Livsmedelsverkets verksamhetsställe i Uleåborg. Insändandet och undersökningen av proverna är kostnadsfritt för insändaren.

Massdöd bland vilda fåglar ska anmälas till den kommunala veterinären eller länsveterinären. Då fågelinfluensa misstänks levererar den officiella veterinären fåglarna till Livsmedelsverkets verksamhetsställe i Helsingfors.

Mer information:

överinspektör Tiia Tuupanen, Livsmedelsverket, tfn 040 489 3348

konsultativa tjänstemannen Katri Levonen, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 040 723 3887

specialforskare Marja Isomursu, Livsmedelsverket, tfn 040 512 1248 (insändning av prover)

Läs mer:  

Fågelinfluensa

Utehållningsförbud för fjäderfä

Insändning av prover

Mer från SLC