Livsmedelsverket slutar posta stödsammandrag till gårdarna

Från och med 2020 postar Livsmedelsverket inga sammandrag över utbetalda jordbruksstöd till jordbrukarna. Stödsammandragen över det föregående årets utbetalningar har postats till gårdarna varje år vid månadsskiftet januari–februari.

I e-tjänsten Vipu ser jordbrukarna motsvarande uppgifter som i stödsammandraget. Uppgifterna om utbetalda stödbelopp samt om eventuella återkrav, utmätningar och förpantningar syns genast när stödet är betalt. Vid behov kan jordbrukarna be landsbygdsnäringsmyndigheten i den egna kommunen om de uppgifter som ingår i stödsammandraget.

I undantagsfall postas ändå stödsammandrag över 2019 års utbetalningar. I Viputjänsten ingår tills vidare inte uppgifter om sådana återkrav som har betalts med inbetalningskort eller drivits in genom utsökning. I tjänsten saknas också uppgifter om överbetalda belopp som betalats tillbaka till stödtagaren samt om kvittningar av stödbetalningar som hänfört sig till återkrav och som har annullerats och återbetalats till stödtagaren. Om något av de ovan nämnda gäller gården postas stödsammandraget ännu år 2020. I fortsättningen bör jordbrukarna spara eventuella brev som rör återkrav av stöd, så att de kan användas för skattedeklarationen.

Antalet postningar minskar Det minskade antalet postningar syftar också till att spara på kostnaderna. Genom att sluta posta stödsammandrag sparar Livsmedelsverket cirka 50 000 euro. Postningen av betalningsmeddelanden i samband med utbetalningen av stöd upphörde år 2016.

Under år 2020 tar Livsmedelsverket i bruk Suomi.fi-meddelanden. I fortsättningen kan jordbrukarna få handlingarna som rör jordbruksstöd till Suomi.fi -meddelandena vilket ytterligare minskar antalet postningar.

Ytterligare information till jordbrukare:

Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter

Ytterligare information till medier:

Stödsammandrag Överinspektör Teemu Kitinoja 040 714 5808

Utbetalning av stöd Överinspektör Teppo Jauhiainen 040 714 5855

Viputjänsten Ledande informationssystemexpert Jussi Tuumi 040 012 6900

fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Mer från SLC