Livsmedelsverket. Stöd som kompenserar förluster till följd av torkan börjar betalas ut 11.4.2019

Livsmedelsverket betalar från och med 11.4.2019 ut tilläggsstöd till gårdar som drabbats av produktionsförluster till följd av de exceptionella väderleksförhållandena under växtperioden 2018. Stödformerna är tillfälligt särskilt nationellt stöd och tilläggsbetalning till nordligt hektarstöd.

Utbetalningarna av tillfälligt särskilt nationellt stöd uppgår till totalt ca 20 miljoner euro, och tilläggsbetalningen till nordligt hektarstöd utgör omkring en miljon euro. Tilläggsstöden finansieras av nationella medel.

Det tillfälliga särskilda nationella stödet är riktat till gårdar som odlade vårvete eller foderkorn i stödregionen AB i södra Finland. Husdjursgårdar kan dessutom få stöd för fodervall som odlats i stödregionen AB. Tilläggsbetalningen till nordligt hektarstöd är riktad till gårdar som odlade vårvete i områden för nordligt stöd (C1, C2, C2p och skärgården i region C). I januari 2019 kunde gårdarna ansöka om stöd för att kompensera förluster till följd av torkan.

Eftersträvad utbetalningstidtabell

Mer information från Livsmedelsverket:
Överinspektör Teppo Jauhiainen 029 520 4330 teppo.jauhiainen@ruokavirasto.fi

Mer från SLC