Livsmedelsverket: Transportstöd för sockerbeta kan sökas fram till 17.6

Ansökan om transportstöd för sockerbeta för år 2018 har öppnats. Det här ansökningsåret är det första då stödet kan sökas elektroniskt i jordbrukarnas webbtjänst Vipu.

Transportstödet för sockerbeta är ett nationellt finansierat stöd och samtidigt ett stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd). Det betalas till sockerbetsodlare för att kompensera för transportkostnader som uppstår när sockerbetorna levereras. 

Stödet för år 2018 betalas på basis av kvantiteten i odlarens sockerbetskontrakt för regleringsåret 2018/2019 och transportsträckan. Beroende på transportsträckan kan odlaren få 3,72–24,86 euro per ton i stöd. Stödbeloppet stiger trappstegsvis med transportsträckan så att det är 24,86 euro per ton när transportavståndet är över 160 kilometer. Stödet betalas hösten 2019.

Transportstödet för sockerbeta är ett de minimis-stöd inom jordbrukssektorn. Under loppet av tre beskattningsår kan högst 20 000 euro i de minimis-stöd inom jordbruket beviljas per gård, och de sammanlagda de minimis-stöden kan uppgå till högst 200 000 euro. Därför ska sökanden meddela inte bara uppgifter om kontraktet utan också uppgifter om jordbruksföretagets beskattningsår och tidigare beviljade de minimis-stöd.

Om odlarna så önskar kan de fortsättningsvis söka stöd på pappersblanketter. Ansökningsblankett 178 har publicerats på webbplatsen Livsmedelsverket.fi. Blanketten ska lämnas in senast 17.6.2019 till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet, som fattar stödbeslutet.

Vipu-användarens anvisning  (webbguide)

Blankett 178(Livsmedelsverket.fi)

Mer information från Livsmedelsverket:

Överinspektör Lea Anttalainen 040 824 1373 lea.anttalainen@ruokavirasto.fi

Mer från SLC