Livsmedelsverket: Utredningarna kring det polska nötköttet fortgår

Polen har onsdagen den 30 januari skickat ett meddelande via EU:s varningssystem (RASFF) om att nötkött från det slakteri som agerat brottsligt har förmedlats till en polsk styckningsanläggning. Från styckningsanläggningen har köttprodukter exporterats till nio EU-länder, bland dem Finland. Enligt de polska myndigheterna har en liten mängd, cirka 250 kilogram, lagstridigt slaktat kött exporterats till Finland. De polska och finländska myndigheternas tillsynsuppgifter visar att det däremot inte har importerats nötkött direkt från det berörda slakteriet till Finland.

Livsmedelsverket utreder som bäst om lagstridigt slaktat kött har kommit till försäljning i Finland eller om det fortfarande finns i lager. Köttet dras bort från marknaden. Livsmedelsverket har också bett de företag som importerar kött från andra EU-länder till Finland att kontrollera om de har fått kött från det slakteri som agerat brottsligt eller från den styckningsanläggning dit kött levererades från slakteriet i fråga. Vidare har Livsmedelsverket varit i kontakt med de kommunala livsmedelsmyndigheterna.

Enligt de polska myndigheterna har all verksamhet avslutats vid det slakteri som agerade brottsligt. De av styckningsanläggningens produkter som innehåller lagstridigt slaktat kött från det kriminella slakteriet har dragits bort från marknaden.

Livsmedelsverket informerar om ärendet när mer upplysningar finns tillgängliga.

Ytterligare information: 

Direktören för avdelningen för livsmedelssäkerhet Leena Räsänen, tfn 050 388 6518

Mer från SLC