LPA har utnämnt Jussi-Pekka Rantanen till chef för pensionsenheten

Till chef för LPA:s pensionsenhet har utnämnts juris kandidat Jussi-Pekka Rantanen. För närvarande är Rantanen chef för juridiska ärenden vid Keva. Rantanen har en stark och mångsidig erfarenhet från pensionsbranschen vad avser både verkställighet och utvecklande av lagstiftningen. Rantanen börjar som enhetschef vid LPA 2.1.2020.

Mer information:
verkställande direktör Päivi Huotari, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, tfn 050 500 4514

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) har hand om lantbruksföretagarnas, yrkesfiskarnas och renskötarnas samt stipendiaternas lagstadgade sociala trygghet. Utöver pensions- och olycksfallsförsäkringar svarar LPA även för lantbrukets avbytarservice, arbetarskyddsfrågor och företagshälsovård. Kunder i LPA är 80 000 lantbruksföretagare och 115 000 pensionstagare. Summan av de pensioner och andra förmåner som LPA betalar till landsbygden är mer än en miljard euro per år.

Mer från SLC