LPA: Nätverket Ta hand om bonden blir starkare

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA har bildat nätverket Ta hand om bonden för att effektivisera det arbete som syftar till att lantbruksföretagarna ska orka bättre i sitt arbete. Syftet är att etablera verksamheten med tidigt ingripande som en bestående del av arbetet för lantbruksföretagarnas välbefinnande i arbetet. LPA erbjuder intressentgrupperna inom lantbruket en möjlighet att ansluta sig till nätverket genom samarbetsavtal.

Hjälpen så nära bonden som möjligt 

Nätverket har väckt stort intresse och vuxit i god takt. –Det är viktigt att hjälpen finns att tillgå nära lantbruksföretagaren och hans eller hennes utmaningar. I praktiken är detta möjligt att åstadkomma om alla aktörerna nära bonden går med i nätverket, sammanfattar Arja Peltomäki-Vastamaa, sakkunnig i företagshälsovård vid LPA.

Redan nu har nätverket ingått samarbetsavtal med över trettio intressentorganisationer. I nätverket medverkar många aktörer på bred front, till exempel närings- trafik- och miljöcentraler, enheter inom landsbygdsförvaltningen och avbytarservicen samt aktörer inom företagshälsovården och bank- och finansieringsbranschen. Denna vecka fick nätverket god förstärkning när ordförandena och verksamhetsledarna för förbunden inom Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK över hela landet undertecknade avtal vid en samarbetsträff med LPA.

Avtalet ökar inte nätverkspartnerns arbete

Medlemmarna i nätverket förbinder sig att främja modellen för tidigt ingripande. –Att gå med i nätverket ökar inte partnerns arbete, utan här handlar det om ett arbete som pågår redan nu. Modellen för tidigt ingripande är ett okomplicerat och hänsynsfullt tillvägagångssätt när bondens förmåga att orka med sitt arbete väcker oro. Ingen behöver börja agera terapeut, utan vid behov bara vägleda den som behöver hjälp exempelvis till kontaktpersonen för ett regionalt projekt eller till LPA:s projektarbetare för diskussion. Med stöd av nätverket blir arbetet mer systematiskt. Vi erbjuder också utbildning för detta viktiga arbete, säger Peltomäki-Vastamaa.

Nationell omfattning: hjälpen når fram

Målet är att nätverket Ta hand om bonden ska fungera i så stor omfattning och så flexibelt som möjligt över hela landet. De regionala projekt som verkar inom MTK-förbundens områden har genomfört ett banbrytande arbete för att bilda skyddsnätverk för lantbruksföretagare och stödja lantbruksföretagarnas arbetsförmåga. Nätverkets verksamhet stärks genom samarbetsavtalen. Målet är också att främja spridningen av god praxis och trygga kontinuiteten i verksamheten också efter att de olika projekten har avslutats.

Mer information:
Pirjo Saari, teamledare, välbefinnande i arbetet, tfn 0400 341 390

Arja Peltomäki-Vastamaa, sakkunnig i företagshälsovård, tfn 0400 320 535 (på finska)

Pirjo Ristola, projektledare, tfn 040 588 0744 (på finska)

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) har hand om lantbruksföretagarnas, yrkesfiskarnas och renskötarnas samt stipendiaternas lagstadgade sociala trygghet. Utöver pensions- och olycksfallsförsäkringar svarar LPA även för lantbrukets avbytarservice, arbetarskyddsfrågor och företagshälsovård. Kunder i LPA är 60 000 lantbruksföretagare och 119 000 pensionstagare. Summan av de pensioner och andra förmåner som LPA betalar till landsbygden är mer än en miljard euro per år.

Mer från SLC