Luke: Bra jordgubbs- och fruktår 2018 – frilandsgrönsakerna led av torkan

Den senaste växtperioden var gynnsam för bär- och fruktskörden men frilandsgrönsakerna led något av torkan.  Inom frilandsodlingen uppgick bär- och fruktskörden till 25 miljoner kilo och grönsaksskörden till 163 miljoner kilo. Bär- och fruktskörden var över en miljon kilo bättre än året innan medan skörden av frilandsgrönsaker blev 3,5 miljoner kilo sämre än året innan.

– Även om växtperioderna 2017 och 2018 var mycket olika blev både jordgubbs- och äppelskördarna rekordstora under båda åren. Jordgubbsskörden uppgick till 15 miljoner kilo och äppelskörden till 7 miljoner kilo. I somras var bevattningen viktig, vilket möjliggjorde en bra skörd. Bevattningen orsakade självklart merarbete och -kostnader för odlingarna, tänker Anna-Kaisa Jaakkonen, överaktuarie på Naturresursinstitutet (Luke).

Egentliga Finland utmanar Savolax i jordgubbsproduktion

Bärskörden uppgick till totalt knappt 18 miljoner kilo. Skördenivån för jordgubbar på de huvudsakliga produktionsområdena var bra, över 4 000 kilo per hektar i Södra och Norra Savolax. Odlingsarealen för jordgubbe i hela Finland ökade också till 4 155 hektar. Utifrån den totala skörden var Egentliga Finland det andra viktigaste området för jordgubbsproduktion efter Norra Savolax.

Morot och trädgårdsärta toppar frilandsodlingen

Utifrån arealstorlek var trädgårdsärten den viktigaste frilandsgrönsaken. Skörden av den fördelas på försäljning av ärtskidor och frysta ärtor. Odlingsarealen för trädgårdsärten har ökat sedan flera år tillbaka. Jämfört med 2017 ökade arealen för trädgårdsärten med så mycket som 680 hektar till 4 717 hektar förra året. Skörden uppgick till 6,4 miljoner kilo.

Av grönsaker producerades mest morot, d.v.s. 67 miljoner kilo. Skörden blev 4 miljoner kilo större än 2017.

Så mycket som en femtedel av tomatarealen upptas av specialtomater

Tomatproduktionen förblev på 39 miljoner kilo. Av denna mängd var 5,2 miljoner kilo specialtomater. Skörden av växthusgurka uppgick till 45 miljoner kilo. 70 procent av tomaterna och 84 procent växthusgurkorna producerades inom området för NTM-centralen i Österbotten. Produktionens starka centralpunkt är Närpes kommun där man producerade 60 procent av all gurka och tomat i Finland.

Styrkan i produktionen av krukgrönsaker utgörs av det breda urvalet av sorter som anpassas till förändringarna i efterfrågan och matkulturen.

– För närvarande finns uppskattningsvis cirka 50–60 olika sorters krukgrönsaker tillgängliga. Gruppen övriga krukgrönsaker har ökat ständigt, beräknar Anna-Kaisa Jaakkonen.

Totalt 3 407 företag var sysselsatta inom trädgårdproduktionen, av dessa hade 2 708 frilandsproduktion och 999 växthusproduktion. Frilandsproduktionen upptog cirka 20 000 hektar, varav hälften i Egentliga Finland, Tavastland och Nyland. Hälften av totalt 400 hektar växthusareal fanns inom NMT-centralernas område i Österbotten och Egentliga Finland.

Bakgrund till statistiken

Data för trädgårdsstatistiken samlas in via webbtjänsten och telefonintervjuer en gång per år från företag som odlar trädgårdsprodukter för försäljning. I förfrågan i oktober–december 2018 deltog sammanlagt 3 116 företag. Förfrågan skickades till de företag som hade en försäljning vars värde uppgick till minst 10 000 euro. Arealuppgifterna för mindre gårdar erhölls från stödregistret och deras skördar uppskattades utgående från genomsnittliga skördar.

Mer information:

Anna-Kaisa Jaakkonen, överaktuarie, Naturresursinstitutet, tfn 029 532 6787, anna-kaisa.jaakkonen@luke.fi

Statistik: Trädgårdsstatistik 2018

Mer från SLC