Luke: Hur mås det i trädvårdskedjan i Finland?

Naturresursinstitutet inleder i oktober en omfattande enkät för att utreda arbetshälsan hos personer som arbetar i trädvårdskedjan. Enkätens målgrupp är 4 000 skogsproffs som arbetar med avverkning och transport av virke.  Arbetshälsan i trädvårdskedjan är en samhälleligt viktig fråga som intresserar många intressenter, såsom arbetsgivarföretagare inom branschen och instanser som främjar landsbygdens livskraft.

Finland är fortfarande beroende av skogen, och därför är information om skogsproffsens aktuella arbetshälsa viktig och eftertraktad. Samtidigt utreds utvecklingsobjekten inom arbetshälsa. 

− Utifrån Statistikcentralens register valdes proffs i trädvårdskedjan, dvs. skogsarbetare, förare av skogsmaskiner och timmerlastbilar samt tjänstemän som deltagare i enkäten. Svar väntas av både anställda och företagare inom branschen, berättar chefen Esa Katajamäki från Lukes statistiktjänster.

Det är lätt att svara på arbetshälsoenkäten på webben eller genom att posta pappersblanketten. Motsvarande kartläggningar har inte tidigare gjorts i Finland.

Aktiva deltagare behövs!

Målet för projektets huvudfinansiär Metsämiesten Säätiö är uttryckligen att främja välbefinnandet hos personer inom skogsbranschen. Verkställande direktör Ilari Pirttilä poängterar att alla svar är viktiga och relevanta.

Arbetsförhållandena inom skogsbranschen har förändrats under de senaste åren i och med den tekniska utvecklingen och omstruktureringarna av verksamheten. Mitt bland alla förändringar väcks frågan om hur människor orkar.

− I enkäten utreds arbetshälsan genom frågor om förhållandet mellan fritid och arbete samt återhämtning från arbetsbelastning. Vi har strävat efter att göra enkäten måttligt lång, så frågorna har sållats noga, berättar forskare Marja Kallioniemi från Luke.

Alla uppgifter som insamlas med enkäten är absolut konfidentiella. De resultat som offentliggörs avslöjar inte personliga uppgifter om deltagarna. Det är viktigt att åsikterna om personernas vardag och arbete är så sanningsenliga som möjligt. 

Naturresursinstitutet är en forsknings- och expertorganisation som arbetar för att främja ett hållbart utnyttjande av naturresurserna och bioekonomin. Människornas välbefinnande utgör en del av hållbar utveckling. Enkäten utförs av Kantar TNS Oy.

Mer information:

Esa Katajamäki, chef, tfn  029 532 6791, esa.katajamaki@luke.fi

Marja Kallioniemi, torskare, tfn 029 532 6207, marja.kallioniemi@luke.fi

Ilari Pirttilä, VD, tfn. 050 598 9920, ilari.pirttila@mmsaatio.fi

Mer från SLC