Luke: Jordbrukare i pensionsåldern blir allt fler

Enligt de slutliga resultaten för 2018 från jordbruks- och trädgårdsföretagsregistret var medelåldern för jordbrukare 53 år. Nästan 30 procent av dem som brukade privatägda gårdar var äldre än 60 år och endast 16 procent var yngre än 40 år.

– Antalet jordbrukare som har fyllt 70 år håller på att öka markant. Det verkar som att allt fler fortsätter med gårdsbruket även efter pensionsåldern, säger överaktuarie Jaana Kyyrä från Naturresursinstitutet (Luke).

Jordbrukare på gårdar i aktiebolagsform hade den lägsta medelåldern, 48 år. De äldsta jordbrukarna ansvarar för skötseln av gårdar som ägs av dödsbon. Deras medelålder var 60 år. Medelåldern för familjejordbrukare var 52 år.

Även i de övriga EU-länderna finns det få unga jordbrukare och många gamla. År 2016 var över hälften av jordbrukarna inom EU äldre än 55 år och tio procent var yngre än 40 år. I Portugal var över hälften av jordbrukarna äldre än 65 år. Mest under 40-åringar fanns det bland jordbrukarna i Österrike, Polen och Slovakien.

Antalet gårdar preciserades till 47 600

Antalet jordbruks- och trädgårdsföretag 2018 preciserades till cirka 47 600 gårdar. Under året lade knappt två procent av gårdarna ner verksamheten, då denna andel redan under en längre tid har legat kring två–tre procent per år. Kommunen med flest jordbruks- och trädgårdsföretag var Kouvola, med 920 gårdar. Tvåa var Salo med 890 gårdar.

Av jordbruks- och trädgårdsföretagen i Finland var 86 procent fortfarande i privat ägo. Antalet gårdar i aktiebolagsform är mindre än 1 000, vilket är två procent av alla gårdar. Andelen jordbrukssammanslutningar var knappt nio procent och cirka två procent av gårdarna ägdes av dödsbon.

Bakgrund till statistiken

Statistiken över jordbruks- och trädgårdsföretagens struktur innehåller information om antalet jordbruks- och trädgårdsföretag, typer av markanvändning, produktionsinriktning och odlare i Finland. Statistiken ger en övergripande bild av jordbruks- och trädgårdsekonomins ägar- och produktionsstruktur samt odlarnas antal och åldersstruktur. Statistiken erhålls främst från landsbygdsförvaltningens register. De uppgifter som publiceras nu är slutliga.

Detaljerad information och statistiska tabeller finns på stat.luke.fi/sv.

Mer information lämnas av:

Jaana Kyyrä, överaktuarie, Naturresursinstitutet, tfn 029 532 6796, fornamn.efternamn@luke.fi

Statistik: Struktur av jordbruks- och trädgårdsföretag 2018

Mer från SLC