Luke: Potatislagren har sjunkit snabbt

I mitten av januari fanns det totalt 97 miljoner kilo matpotatis och livsmedelsindustripotatis i gårdarnas lager. Mängden matpotatis uppgick till 75 miljoner kilo. Potatislagren har tömts snabbare än i vintras, och lagermängderna är nu hälften av vad de var i mitten av oktober. I vinter har matpotatislagren minskat med i genomsnitt 28 miljoner kilo i månaden (inte 28 ton i månaden).

Växtförhållandena sommaren 2018 var varierande på olika håll i landet. På de viktigaste potatisodlingsområdena i Österbotten och Norra Österbotten fick man ändå måttliga och ställvis rentav goda skördar.

– Gårdarna i de här regionerna har 65 procent av all potatis i Finland i sina lager. När vi lägger till potatislagren i Södra Österbotten blir summan att över 80 procent av potatislagren i Finland finns på de tre österbottniska NTM-centralernas områden, säger överaktuarie Anna-Kaisa Jaakkonen på Naturresursinstitutet.

Matpotatislagren har obetydlig effekt på priserna

Av en jämförelse av lagervolymerna för matpotatis i januari över en tidsperiod på 11 år framgår att potatislagren har varit mindre än hundra miljoner kilo vid endast fyra tillfällen. Januari 2019 var mycket lik januari 2017, då matpotatislagren på 73 miljoner kilo var något mindre än nu.

– Trots att lagermängderna är mindre än i vintras har det inte haft någon nämnvärd inverkan på producentpriset på matpotatis. Enligt den senaste statistiken över producentpriserna för lantbruksprodukter från december 2018 fick odlarna 19,18 euro per hundra kilo matpotatis. I december 2017 var producentpriset 19,04 euro per hundra kilo.

Inloggning i webbenkäten med bankkoder

Statistiken över matpotatislagren var den första av Naturresursinstitutets statistiksystem som i år övergick till att använda autentiseringstjänsten suomi.fi i webbenkäten. Det betyder att svarspersonerna loggar in med sina bankkoder.

– Det här visade sig vara en bra lösning, för odlarna är vana vid att identifiera sig i andra tjänster med bankkoder. Med tanke på datasäkerheten är det också en säkrare metod än den tidigare. Det allra bästa är att andelen onlinesvar ökade till 50 procent, säger Anna-Kaisa Jaakkonen.

Av statistiken över lagren av matpotatis framgår mängden lagrad potatis på stora potatisgårdar, eftersom deras produktion och lager utgör grunden för odlingen av matpotatis i Finland. I enkäten deltog gårdar som odlar mat- och livsmedelsindustripotatis och har en potatisareal på minst fem hektar.

Mer information:

Anna-Kaisa Jaakkonen, överaktuarie, Naturresursinstitutet, tfn 029 532 6787, anna-kaisa.jaakkonen@luke.fi

Statistik:

Förråden av matpotatisen på gårdarna 15.1.2019

Mängden matpotatis i lager har minskat med tio miljoner kilo jämfört med hösten 2017

Mer från SLC