Luke: Spannmålslagren har minskat

Enligt Naturresursinstitutets färska statistikuppgifter innehöll industrins och handelns lager i slutet av juni totalt drygt 400 miljoner kilo inhemskt och utländskt spannmål.  Mängden är nio procent mindre än för ett år sedan och den minsta sedan 2012.

I lagren fanns mest korn, 141 miljoner kilo. Mängden havre i lagren uppgick till 115 miljoner kilo, mängden vete till 99 miljoner kilo och mängden råg till 54 miljoner kilo.

Mindre vete till försäljning från gårdar, största minskningen i fodervete

Under skördeåret 2018/2019 (1.7.2018–30.6.2019) köpte den inhemska industrin och spannmålsmäklarna totalt 1,6 miljarder kilo spannmål direkt från gårdarna. Mängden var drygt 0,2 miljarder kilo mindre än det föregående skördeåret. Detta torde ha påverkats av den lilla spannmålsskörden 2018, 2,7 miljarder kilo. Mest påverkade den dåliga sommaren vete- och rågskördarna.

Korn köptes i lika stor mängd som under det föregående skördeåret, 655 miljoner kilo. För havre uppgick handelsvolymen till 543 miljoner kilo, det vill säga åtta procent mindre än det föregående skördeåret. Mängden råg som köptes från gårdarna uppgick till 63 miljoner kilo, vilket är nästan en tredjedel mindre än under det föregående skördeåret.

För vete uppgick handelsvolymen från gårdarna till totalt 371 miljoner kilo, vilket var mindre än under det föregående skördeåret. Av denna mängd klassificerades 169 miljoner kilo som brödvete vid köptidpunkten, vilket är en minskning med 13 procent jämfört med det föregående skördeåret. Mängden fodervete uppgick till 202 miljoner kilo, dvs. 39 procent mindre än det föregående skördeåret.

Spannmålspriserna högre än det föregående skördeåret

– Uppgifter om producentpriserna på spannmål samlas in månatligen. Priserna för samtliga sädesslag steg hösten 2018. Samtidigt krympte prisskillnaden mellan brödvete och fodervete, säger överaktuarie Sirpa Karppinen på Naturresursinstitutet.

Våren 2019 började producentpriserna igen sjunka något. I juni var det genomsnittliga baspriset på brödvete 194 euro per ton och det genomsnittliga priset på foderkorn 170 euro per ton. Priset på brödvete är 14 procent högre och priset på foderkorn 15 procent högre än året innan.

Spannmålskonsumtionen 1,3 miljarder kilo

Under skördeåret 2018/2019 förbrukade den inhemska industrin totalt drygt 1,3 miljarder kilo inhemsk och importerad spannmål. Mängden är 59 miljoner ton mindre än det föregående skördeåret.

Förbrukningen beräknas enligt det första användningsändamålet för spannmål. Förbrukningen inom foderindustrin var lite mindre än det föregående skördeåret, totalt 563 miljoner kilo.  Livsmedelsindustrin förbrukade totalt 428 miljoner kilo spannmål och den övriga industrin 339 miljoner kilo. Övrig industriell användning omfattar bland annat mältning samt tillverkning av etanol, stärkelse, limpulver och enzymer.

Foderindustrin förbrukade mest korn, 38 procent. Resten var vete och havre, i lika stora mängder. Foderanvändningen av vete har minskat med 29 miljoner kilo jämfört med det föregående skördeåret och foderanvändningen av havre med 42 miljoner kilo. Hälften av spannmålet som användes inom av livsmedelsindustrin var vete, en fjärdedel havre, en liten del, två procent, korn och resten råg.

Bakgrund till statistiken

Uppgifterna om spannmålsinköp inhämtas kvartalsvis från alla finländska företag som köper säd eller rybs och raps direkt från gårdarna. Uppgifterna om användningen av inhemsk och utländsk spannmål inhämtas kvartalsvis från livsmedelsindustrin, foderindustrin och den övriga industrin som använder spannmål. Lageruppgifterna inhämtas kvartalsvis från alla företag som har spannmålslager vid utgången av juni eller december.

Mer information

Sirpa Karppinen
Överaktuarie
tfn. +358295326789
sirpa.karppinen@luke.fi

Mer från SLC