Luke: Stor rågsådd – liten rybs- och rapssådd

I höstas var rågsådden i Finland störst sedan 2000. Den sådda rågarealen nästan fördubblades och i höst förväntas den finländska rågen räcka till för inhemsk konsumtion.

Arealen för huvudspannmålen, dvs. korn och havre, ligger på samma nivå som året innan. Kornarealen utgör 460 000 hektar och havre cirka 320 000 av den totala spannmålsarealen på 1,1 miljoner hektar. Vetearealen ökar med en tiondedel, till 210 000 hektar, medan den höstsådda vetearealen var nästan tre gånger större än under 2018.

Vallarealen utgör över en tredjedel av åkerarealen

Vallarealen, 780 000 hektar, har ökat redan i flera år. Odlingsarealen för vall utgör cirka 35 procent av den utnyttjade jordbruksarealen på cirka 2,3 miljoner hektar i Finland. Arealen är störst sedan 1986.

Odlingen av rybs och raps är minst på fyra årtionden

Den sådda rybs- och rapsarealen, cirka 37 000 hektar, är minst på 40 år. Sådden av bondböna var störst förförra året, då arealen var större än potatisarealen. I år är odlingen av bondböna ungefär lika stor som odlingen av rybs, knappt över 17 000 hektar.

Odlingsarealen för ärt, 14 000 hektar, är störst sedan 1992. Ungefär en fjärdedel av arealen utgörs av matärt och resten av foderärt.

Bakgrund till statistiken

Statistikuppgifterna grundar sig den här våren på de odlingsarealer per växt som odlarna har anmält i samband med huvudstödsansökan. Uppskattningsvis var 95 procent av anmälningarna tillgängliga innan de här förhandsuppgifterna publicerades. Uppgifterna om odlingsarealer preciseras och de finns att få för respektive NTM-centrals område 16.7.2019. Då publicerar Naturresursinstitutet de regionala förhandsuppgifterna ur statistiken Utnyttjad jordbruksareal.

Mer information: 
Anneli Partala, överaktuarie, Naturresursinstitutet, tfn 029 532 6803, fornamn.efternamn@luke.fi

Statistik: Utnyttjad jordbruksareal 2019, preliminära uppgifter

Mer från SLC