JSM: Minna-Mari Kaila fortsätter leda jord- och skogsbruksministeriets livsmedelsavdelning

Statsrådet har utnämnt AFM Minna-Mari Kaila till avdelningschef för jord- och skogsbruksministeriets livsmedelsavdelning för tiden 1.12 2019 – 31.10 2020.

Kaila inledde som avdelningschef vid ingången av 2017 och fortsätter sköta uppgiften tills den ordinarie tjänsteinnehavaren Risto Artjoki återvänder från tjänstledigheten. Artjoki fortsätter som tjänsteman vid Europeiska kommissionen med ansvar för jordbruk och landsbygdsutveckling.

Ytterligare information: 
Jaana Husu-Kallio, kanslichef,
tel 0400 291 910, fornamn.efternamn(at)mmm.fi

Mer från SLC