MTK och SLC ger vägkost åt regerings­programs­förhandlarna och delar ut kolsänkor utanför Ständerhuset

SLC - Standerhuset Foto Liten

Producentorganisationerna Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK och Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC ordnar idag den 15 maj kl. 8-9 ”Landsbygdens vägkost”-morgonkaffe för regeringsprogramsförhandlare mitt emot Ständerhuset, framför Finlands Bank. Genom evenemanget vill organisationerna ge regeringsprogramsförhandlarna vägkost om de frågor som är viktiga för landsbygden och påminna om att landsbygden är lösningen. Därför delar organisationerna även ut kolsänkor i form av granplantor till förhandlarna.

Under evenemanget håller MTK:s ordförande Juha Marttila och SLC:s vice ordförande Mickel Nyström sina hälsningar till förhandlarna cirka kl. 8.30. På plats finns jordbrukare och skogsägare samt några traktorer som också ger sina hälsningar åt förhandlarna. Traktorerna kör runt Ständerhuset från och med cirka kl. 8. Vi bjuder in medias representanter att följa med evenemanget.

MTK och SLC föreslår för regeringsprogramsförhandlarna att:  

• Finansieringen av jordbruket och landsbygdens utveckling garanteras i EU och nationellt.

• Jord- och skogsbruket påförs inte skyldigheter som ytterligare försvagar lönsamheten eller som medför nya kostnader, stödbeskärningar eller skatter.

• Jordbrukets och matproduktionens produktivitet, konkurrenskraft och lönsamhet stärks och gårdarnas byråkratiska börda lättas.

• Satsningarna på matexport fortsätter.

• För den kommande regeringsperioden görs det upp ett bioekonomiprogram som innehåller åtgärder för att öka produktionen och användningen av biogas som en förnybar energikälla.

• Tillväxten av våra skogar ökas till 150 miljoner kubikmeter på medellång sikt och uttaget ökas enligt principerna för hållbart skogsbruk utgående från marknadens behov så att bioekonomins investeringar och arbetsplatser tryggas. 

• Byggande i trä utökas. Byggnadsanvisningarna som berör träbyggande måste ytterligare utvecklas, likaså offentliga upphandlingar.

• En ambitiös klimatpolitik måste sporra till kolbindning, men inte begränsa marknaderna eller ansvarsfullt företagande inom jord- och skogsbruket. För att kartlägga åkrarnas kolbindningspotential och för att skapa marknader för åkrarnas kolsänkor måste forskningsresurserna utökas.

• Fortsättningen och finansieringen av skogsskyddsprogrammet Metso, som grundar sig på frivillighet, garanteras i hela Finland. Vid sidan om Metso införs ett frivilligt skyddsprogram som gäller myr- och våtmarker.

• Genom att förbättra trafikledernas skick främjas hela Finlands klimatfördelaktiga tillväxt.

• Finansieringen av forskning inom naturresursbranschen ökas.


Tilläggsinformation: 

Vice ordförande Mickel Nyström, SLC, 040 7755 830
Ordförande Juha Marttila, MTK, 050 341 3167  
Kommunikationschef Mia Wikström, SLC, 050 355 3213 
Kommunikationsdirektör Klaus Hartikainen, MTK, 040 169 2060 

Följ evenemanget på sociala medier och delta i diskussionen: #landsbygdensvägkost

Mer från SLC