Naturresursinstitutet: Liten såddareal för råg – hur ska det gå med självförsörjningen?

Rågskörden hösten 2019 var den största på nästan trettio år. Dessvärre kommer 2020 inte att vara ett nytt rekordår, eftersom såddarealen för råg minskade med en tredjedel jämfört med ifjol. Med genomsnittliga skördenivåer räcker nästa rågskörd till för att täcka 70 procent av årsförbrukningen och en utmärkt skörd kan eventuellt räcka till för hela förbrukningen.

Den råg som ska skördas hösten 2020 såddes för några månader sedan innan vintern. I år var den höstsådda arealen betydligt mindre än hösten 2018. En orsak till detta är att skördearbetena i höstas drog ut på tiden och därför hann en del gårdar inte höstså råg, även om de hade planerat för det. Såddivern dämpades eventuellt också av att priset på råg backade. Konsekvenserna av de minskade såddarealerna avspeglas på mängden finsk råg i rågbrödet först om ett eller ett par år.

– Råg är den enda spannmål som odlas så lite i Finland att vi praktiskt taget varje år måste lita till import. I höstas var skörden exceptionellt god och den räcker gått och väl till årskonsumtionen. Så kommer det inte att vara om ett år, då det behövs en likadan toppskörd för att täcka vår årskonsumtion på cirka hundra miljoner kilo råg, säger överaktuarie Anneli Partala från Naturresursinstitutet.

Nästan en fjärdedel är ekologisk råg

I år var den höstsådda rågarealen cirka 23 600 hektar. Såddarealen av ekologisk råg – cirka 5 500 hektar eller nästan en fjärdedel av hela rågarealen – var den största sedan statistiken började sammanställas.

Även arealen av höstsådd vete var mindre än ifjol

Den höstsådda arealen av vete, cirka 30 000 hektar, var också en fjärdedel mindre jämfört med hösten 2018. I motsats till rågsådden sker vetesådden företrädesvis på våren, varigenom det inte går att fastställa hur stor den totala vetearealen sommaren 2020 kommer att vara. Detsamma gäller de två vanligaste spannmålsgrödorna, det vill säga korn och havre, som också sås först på våren.

Preliminära uppgifter om den höstsådda arealen inhämtades genom Naturresursinstitutets statistikundersökning om skörden på 6 200 gårdar. Exaktare uppgifter om odlingsarealerna för samtliga åkergrödor fås i juni då de uppgifter om såddarealerna som gårdarna matar in i Livsmedelsverkets landsbygdsnäringsregister blir tillgängliga. Naturresursinstitutet är en statistikmyndighet som sammanställer olika slags statistik om jordbruken. Uppgifterna kan användas fritt via institutets statistikdatabas.

Mer information:
Anneli Partala, överaktuarie, Naturresursinstitutet, tel 029 532 6803

Mer från SLC