Fullmäktigeordförande Niclas Sjöskogs öppningsanförande vid fullmäktiges vårmöte 11.6.2019

SLC - Img 20190611 090701

SLC:s förbundsfullmäktiges vårmöte 11.6.2019 kl. 9.00 i HelsingforsBästa förbundsfullmäktige, inbjudna gäster, mina damer och herrar,

SLC har under verksamhetsåret varit mycket aktiv på många plan. SLC har aktivt deltagit i klimatdebatten både när det gäller jordbruket och skogsbruket. Särskilt vill jag nämna den skogskampanj som SLC fört. I dessa tider när åsikter gärna framförs som om de vore fakta, är det oerhört viktigt att någon för fram korrekta och obestridliga fakta. Det har SLC gjort på ett mycket bra sätt!

Vi har denna vår haft två val nära inpå varandra. Först riksdagsvalet och sen valet till EU parlamentet. SLC har aktivt fört fram målsättningar inför riksdagsvalet. SLC har även ekonomiskt stött kandidater som vill arbeta för våra målsättningar. De här kandidaterna har funnits i alla riksdagspartier. Bortsett från de partier som aktivt motarbetar svensk service. Valen är nu genomförda och det dagliga politiska arbetet börjar. Vi har fått en ny regering som utnämndes förra torsdagen. Och där blev vår fullmäktigeordförande Thomas Blomqvist utnämnd till minister. Hjärtliga gratulationer till Thomas, det var en mycket välförtjänt utnämning!

Jag vill till en början gå in lite på det regeringsprogram som blev klart förra veckan. Som helhet kan det betecknas positivt för jord och skogsbruket. SLC har haft tre ledande förtroendevalda samt verksamhetsledaren med som förhandlare. Det har onekligen gett sina avtryck i regeringsprogrammet på ett för våra näringar mycket positivt sätt.

Att underdimensioneringen av miljö- och LFA- och ekostöden nu korrigeras i rätt riktning är en oerhört positiv sak. Att gårdsbrukets utvecklingsfond får ett tillskott av medel är av största vikt för att inte utvecklingen inom jordbruket ska stanna av. 

Det finns en skrivning att 141 avtalet ska få en fortsättning. Det är positivt, men tråkigt att vi måste kämpa för det varje programperiod. Saken borde få en mera permanent lösning.

Avbytarverksamheten får några miljoner till. Det är en positiv signal till husdjursproduktionen som genomlever sin största kris under EU medlemskapet. Att det igen satsas pengar på ägoreglering är en investering för långt in i framtiden, och riktar sig till grunden för hela verksamheten inom jordbruket, åkern. 

Biogasen som har levt en tynande tillvaro i skuggan av diskussionen om elbilar stöds också. För våra näringar är det en väldigt positiv sak som vi kan och skall dra nytta av. Klimatpolitiken kommer att påverka alla och envar de kommande åren. Vi måste nu se till att jord och skogsbruket, som är de enda näringar som binder koldioxid, går vinnande ur denna diskussion. Vi ska inte bli en avstjälpningsplats för fossila utsläpp!

Skogen är vår största naturtillgång i Finland. Den har inte kommit av sig själv, utan genom långsiktigt arbete och investeringar i skogsskötsel har Finlands skogsägare lyckats fördubbla avkastningen de senaste 50 åren. Det är glädjande att se att de krav som framförts på minskad avverkning inte finns med i regeringsprogrammet. Det hade varit en katastrof för både klimatet och ekonomin i Finland.

Lagen om djurens välfärd som diskuterats under mera än 10 års tid kommer äntligen i mål. Visserligen med vissa eftergifter till djurskyddsorganisationerna, men politik är kompromisser. Huvudsaken är att lagen äntligen blir av, det värsta som finns för en näring är osäkerhet, när reglerna är kända kan man också ta beslut om investeringar i byggnader för husdjur. Det är investeringar för flera tiotals år framåt som måste ha klara spelregler.

När det gäller marknaden så har vi där vår största utmaning som organisation. Karhinens rapport ger en bra grund att börja med. Vissa av Karhinens förslag finns med i regeringsprogrammet. Om vi i framtiden ska ha lantbruk i Finland måste vi få mera ut av marknaden. Det är inte det att det finns för lite pengar i livsmedelskedjan, det är bara det att de är mycket ojämnt fördelade. 

De två viktigaste sakerna i regeringsprogrammet som berör livsmedelsmarknaden är enligt mig att handeln måste öppna upp sina konsumtionsdata till andra aktörer på marknaden. Och den något vaga formuleringen att man ska försöka begränsa utvecklingen av privat label produkter. 

Handeln egna varumärken, eller i dagligt tal privat label, är den enskilt största orsaken till obalansen i livsmedelskedjan. Att det nu finns en skrivning i regeringsprogrammet är ett första steg. Att handeln konkurrerar med sina egna varumärken mot andras i sina egna butiker är inte sund marknadsekonomi. Här finns en av de största utmaningar framöver för vår organisation.

Bästa förbundsfullmäktige,

Vi har även haft ett val till EU parlamentet. Under hösten kommer vi att få en ny kommission som ska fortsätta arbetet med EU:s nya jordbrukspolitik CAP 27.

Det som hittills framkommit om den nya jordbrukspolitiken är ganska oroande. Kommissionen har satt upp 9 mål för den nya politiken, varav kan nämnas att produktion av mat inte ingår. Målen är ambitiösa, men ska förverkligas med radikalt nedskuren budget. Det här ser jag som orealistiskt, man kan inte köpa en Ferrari till priset av en Nissan Micra.

Nu måste den nya regeringen i diskussionerna om EU:s framtidsbudget strävar efter att korrigera det förslag som innebär en stödminskning till jordbruket och landsbygdsutvecklingen med 60 miljoner euro per år.

Jag kommer inte att mera gå in på EU:s jordbrukspolitik. Vi har ett anförande idag av Carl-Johan Lindén från DG agri om reformen.

Vi har många utmaningar framför oss för SLC. Men jag tycker vi kan med tillförsikt se på framtiden med det regeringsprogram som förra veckan blev klart. Grunden för att kunna driva våra saker finns, och nu är det upp till oss själva att föra förändringar för våra näringar till mål så att de blir positiva. De senaste 10 åren har varit de tuffaste för finländskt jordbruk under historisk tid. Nu ska trenden vändas!

Hjärtligt välkomna!

Jag förklarar SLC:s ordinarie fullmäktigemöte öppnat.

Mer från SLC