ÖSP: Finländsk mat är klimatsmart!

Uttalande från Österbottens svenska producentförbunds vårmöte 9.4.2019

 

Hur skall de finländska konsumenterna äta för att vara klimatsmarta? Svaret är enkelt; ät mat producerad i Finland! De produktionssystem som används i Finland där till exempel en stor del av nötköttet produceras i kombination med mjölk och djuren utfordras med gräs från fleråriga vallar innebär ett lägre klimatavtryck än i många andra system. Grisar och fjäderfä utfodras till stor del med inhemska spannmål och inhemska proteingrödors andel av fodret har ökat markant. 

Enligt statistikcentralen står energisektorn i Finland för hela 74 % av alla Finlands klimatutsläpp. Jordbruksproduktion står för 12 %, varav husdjurssektorns andel är mindre än hälften. Den finländska mjölk- och köttproduktionen har därför en förhållandevis liten påverkan på klimatet, särskilt i jämförelse med den globala köttproduktionen. En större import av mat på den inhemska livsmedelsproduktionens bekostnad betyder inte automatiskt att klimatpåverkan minskar utan risken är snarare tvärtom. 

Finländska konsumenter, ni bestämmer själva vad ni väljer att äta, men vi som producerar maten gör vårt bästa för att ni ska kunna äta ren, trygg och klimatsmart mat oavsett om ni köper kött, mjölk, ägg, potatis eller grönsaker.

 

Vörå 9.4.2019

Österbottens svenska producentförbund r.f.

 

Vid frågor och för mera information vänligen kontakta:

Tomas Långgård, ordförande, tfn 050 555 3646       
Susanne West, t.f. verksamhetsledare, tfn 050 590 1940 

Mer från SLC