ÖSP: Österbottniska bönder levererar trygg mat

Uttalande från Österbottens svenska producentförbunds höstmöte 16.12.2019


Österbottens svenska producentförbund har idag firat 85-årsjubileum i samband med förbundets höstmöte, och kan konstatera att frågan var och hur vår mat produceras är mer aktuell än någonsin.

Vi är väldigt stolta över våra österbottniska bönder och den mat vi producerar här. Österbotten är ett nationellt viktigt område för matproduktion, och ledande i produktionen av växthusgrönsaker och matpotatis. Framförallt har vi en väldigt varierande produktion, våra medlemmar förser Österbotten och Finland med kött, mjölk, ägg, spannmål och grönsaker.

Det är en hederssak för våra medlemmar att förvalta de österbottniska åkrarna och skogarna så att de också i framtiden ger avkastning i form av mat och virke. Det är också en självklarhet att ta hand om husdjuren och beakta deras välfärd. Det arbete som görs av de österbottniska bönderna resulterar i mat av världsklass. Mat som produceras på ett hållbart och miljövänligt sätt, som är trygg att äta och vars ursprung går att spåra.

De österbottniska bönderna vill tacka de finländska konsumenterna som visar förtroende och uppskattning för vårt arbete genom att köpa den mat som produceras i Österbotten och Finland. Det är ni som tryggar den finländska matproduktionen. Vi skall förvalta ert förtroende och fortsätta leverera!

                                                                         

Österbottens svenska producentförbund r.f.

 

Vid frågor och för mera information vänligen kontakta

Tomas Långgård      eller          Susanne West
Ordförande                              verksamhetsledare
Tfn 050 555 3646                      Tfn 050 590 1940

Mer från SLC