ÖSP uppmuntrar till ömsesidig respekt, uppmärksamhet och tålamod i trafiken

SLC - Traktor Trafiken Varbruk Fb 2019 05

Vi bönder rör oss inte i trafiken bara för att det är roligt att köra traktor. Vi odlar din mat!

ÖSP (Österbottens svenska producentförbund r.f.)  uppmanar alla trafikanter till ömsesidig respekt, samt uppmärksamhet och tålamod. Vårbruket har kommit igång i Österbotten och under den närmaste månaden rör sig långsamma lantbruksmaskiner som är breda, tunga och klumpiga på våra vägar för att ta sig till och från åkrar och odlingar.

Vi påminner bilisterna om att var extra uppmärksam när du skall passerar en traktor med lantbruksmaskin efter sig. Lantbruksmaskiner kan rör sig oförutsägbart och till exempel svänga in till åkrar som finns vid vägen. Ta även i beaktande att lantbruksmaskiner behöver större svängrum än vad man först anar.

ÖSP påminner också jordbrukarna om försiktighet och förutseende i trafiken trots bråda tider. Var uppmärksam på den övriga trafiken, se till att ha fungerande och rena körljus och ge tydliga signaler i god tid innan du svänger av och på vägar.

Mera info fås av:
Fredrik Grannas
Ombudsman ÖSP
Tfn 050 358 0198

Mer från SLC