Partnerlandssamarbetet på Grüne Woche-matmässan i Berlin bar frukt

SLC - Igw Banner 201811112

Finland medverkade som partnerland på världens största matmässa Grüne Woche i Berlin i januari med temat ”Aus der Wildnis” - från den vilda naturen. Satsningen på mässan, som tillsammans med evenemang för inköpare och butikskampanjer uppgick till närmare tre miljoner euro, har hjälpt tiotals finländska företag att ta sig in i livsmedlens distributionskanaler i Tyskland. Finlands medverkan som hela mässans partnerland och många evenemang riktade till massmedierna resulterade i över 3 000 artiklar i tyska massmedier. Synligheten ökade även de tyska konsumenternas intresse för Finland som ett matland och resmål. Huvudansvaret för mässavdelningen och partnerlandsprojektet hade Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK och i samarbetet deltog bl.a. Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC. 

Ett tiotal företagare som deltog i mässan och även tiotals andra finländska företag har enligt Business Finlands Food from Finland-matexportprogram efter mässan kommit med i tyska distributionskanaler eller förhandlar som bäst om att komma med. 

– Företag med spannmålsprodukter, alkoholdrycker, bär- och naturprodukter samt kött- och mjölkprodukter har tagit sig in på tyska marknaden. Synligheten via media och själva mässan har väckt ett helt nytt intresse gentemot finländska företag, konstaterar Lili Lehtovuori som på Business Finland ansvarar för det tyska marknadsområdet. 

Tack vare partnerlandssamarbetet publicerades i tysk media över 3 000 artiklar som berörde Finland som partnerland, finländsk mat, resmål och finländska företag som deltog som utställare på mässan. I mediauppföljningen som den tyska kommunikationsbyrån Genius lät göra uppskattas det att synligheten motsvarade 7,5 miljoner euro i reklamvärde. I beräkningarna ingår synligheten i tryckta medier, TV och radio, men inte synligheten i webbnyheter eller sociala medier. Enligt M-Brains mediauppföljning gjorde finländsk media 355 artiklar relaterade till mässan. I uppföljningen ingick inte synligheten i radio, TV eller sociala medier eller annonsering gällande mässan. 

Den finländska mässavdelningen och partnerlandssamarbetet skapade en positiv image av Finland och finländsk mat för tyska konsumenter. Av de totalt 400 000 mässbesökarna besökte merparten Finlands avdelning, och under mässan delade Visit Finland ut 30 000 resebroschyrer om Finland.

– Enligt besökarundersökningen på den finländska mässavdelningen ansåg 81 procent av de som besvarade enkäten att Finlands mässavdelning var bra eller mycket bra. 70 procent av de som svarade ansåg att mässavdelningen och synligheten väckte intresse för finländsk mat- och dryck. Av de svarande hade bara 9 procent tidigare erfarenhet av finländska livsmedel, berättar MTK:s kommunikationsdirektör Klaus Hartikainen som ansvarade för partnerlandsprojektet.

Drygt hälften av de som deltog i besökarundersökningen svarade att de blivit intresserade av Finland som resmål. Besökarundersökningen, som besvarades av 120 slumpmässigt valda mässbesökare, genomfördes av restonomstuderande vid Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK.

Den breda synligheten på mässan stödde Finlands målsättningar att under mässan möta matsektorns politiska beslutsfattare och påverkare. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä hade under mässan sex officiella möten med andra länders ministrar, två officiella möten med kommissionärer samt ett stort antal inofficiella möten. MTK arrangerade tillsammans med den tyska producentorganisationen Deutsche Bauernverband ett gemensamt seminarium om EU:s jordbrukspolitik. I seminariet deltog förutom minister Leppä även Tysklands jordbruksminister Julia Klöckner. 

– Tyskland har varit Finlands största handelspartner sedan 2014. Grüne Woche-mässan visade att även finländska rena livsmedel har en chans att ta klivet in på den stora tyska marknaden. Även Finlands olika regioner var synligt framme på mässan, vilket syns som ett ökat intresse för Finland som resmål. Nu måste man ta fasta på det stora reklamvärdet och fortsätta med stark marknadsföring, särskilt nu när Finland i juli blir EU-ordförande, säger Ritva Koukku-Ronde, ambassadör vid Finlands ambassad i Berlin.    

I Grüne Woche-mässan deltog över 80 finländska företag som utställare. Finlands partnerlandssamarbete och mässavdelning förverkligades av MTK i samarbete med bland annat Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC och jord- och skogsbruksministeriet. Som stöd för projektet fanns Business Finlands Food from Finland-program, Visit Finland som ansvarar för att främja turism till Finland samt regionala mat- och turismprojekt, MTK-Varsinais-Suomi samt flera företagssamarbetspartners. Som stöd för programmet och kommunikationen bistod även Finlands ambassad i Tyskland. Projektets totala budget var tre miljoner euro, av vilken MTK:s andel var cirka två miljoner euro.

Under Grüne Woche-mässans tio mässdagar samlade mässan 400 000 besökare. Finländsk arktisk mat och dryck syntes i Tyskland förutom på mässan även vid Business Finlands evenemang för inköpare och i samband med kampanjer i tyska handelskedjor.


Tilläggsinformation om projektet finns på: www.ausderwildnis.fi.  

 

Tilläggsinformation

Klaus Hartikainen, kommunikationsdirektör och projektledare, MTK, +358 40 169 2060

Lili Lehtovuori, Senior Advisor, Business Finland, +43 664 254 5289

Tanja Huutonen, pressråd, Finlands ambassad i Tyskland, +49 172 314 0070

Mia Wikström, kommunikationschef, SLC, +358 50 355 3213

Mer från SLC