Potatisodlare kräver investeringsstöd för bevattningsanläggningar

SLC - Potatisupptagning Maskin Mw

SLC:s och ÖSP:s potatisutskott kräver att specialväxtodlarnas investeringar i bevattningsanläggningar ska stödas under kommande programperiod i den gemensamma jordbrukspolitiken. 

SLC:s och ÖSP:s potatisutskott besökte Åbolands skärgård med fokus på odling av tidig potatis. Odlingen av tidig potatis i Finland är beroende av tillgången till bevattning eftersom det behövs vatten för att bekämpa skador som förorsakas av både frost och torka.

- Investeringar i riskhantering på gårdsnivå är viktiga med tanke på väderriskerna som klimatförändringen medför för miljön och företagsamheten. Vidare stiger tidigpotatisodlarens prisrisk dagligen ju längre fram i tiden upptagningen av potatisen framskjuts. Specialväxtodlarna behöver nya verktyg för att försäkra stabil och hållbar produktion av inhemska rotsaker och grönsaker i framtiden, säger Kaj Hemberg, ordförande för SLC:s potatisutskott.

Enligt regeringsprogrammet ämnar man öka andelen växtbaserade produkter i offentlig upphandling. Satsningar i bevattningsanläggningar med stamledningar och reservoarer tryggar utbudet av hållbart producerade rot-och grönsaker i Finland. 

Tilläggsuppgifter:

Kaj Hemberg, ordförande för SLC potatisutskottet, 0400 763 837

Peter Karlgren, tidigpotatisodlare och medlem i SLC potatisutskott, 0400-408933

Annika Öhberg, ombudsman SLC, 0407738220, annika.ohberg@slc.fi.

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. är den finlandssvenska landsbygdens och jord- och skogsbrukarnas intresseorganisation. SLC har knappt 30 000 medlemmar i form av cirka 10 600 jordbrukare samt 19 000 skogsägare som fördelar sig över drygt 50 lokalavdelningar och fyra landskapsförbund samt fem skogsvårdsföreningar i de svenska delarna av Finland. ÖSP, Österbottens svenska producentförbund ÖSP r.f., är SLC:s österbottniska landskapsförbund och producentorganisation för lantbruks- och trädgårdsproducenter i svenska Österbotten.

Mer från SLC