PRESSINBJUDAN: Media inbjuds till SLC:s fullmäktiges vårmöte 11 juni kl. 9

SLC - Slc Logo Usage 1

Förbundsfullmäktige för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. samlas till ordinarie vårmöte tisdagen den 11 juni på Paasitorni, mötesrum Juho Rissanen, vån. 1,5 (Paasivuorigatan 5 A) i Helsingfors. SLC inbjuder medias representanter att ta del av fullmäktiges program som inleds kl. 9.00. 

Vårmötet behandlar stadgeenliga ärenden, bl.a. centralstyrelsens årsberättelse. Stadgeenliga ekonomiska ärenden såsom bokslut, fastställande av medlemsavgift samt redogörelse över centralförbundets ekonomi behandlas internt. Vårmötet godkänner även SLC:s nya miljöprogram som lagts fram av styrelsen. Under mötet förs en lantbrukspolitisk diskussion och fullmäktige får en presentation av aktuella regionala lantbruksfrågor. 

Efter mötet får fullmäktige ta del av anförandet ”Reformen av EU:s jordbrukspolitik" som hålls av Carl-Johan Lindén, analytiker vid EU-kommissionens DG-Agri. 

SLC är det finlandssvenska jord- och skogsbrukets och landsbygdens intressebevakare. Förbundsfullmäktige, som består av 29 medlemmar från medlemsförbunden, är SLC:s högsta beslutande organ som årligen samlas till vår- och höstmöte. 

PROGRAM:

Tisdagen den 11 juni

09.00 Fullmäktiges vårmöte inleds 

11.00 Lunch

12.00 Reformen av EU:s jordbrukspolitik           
         Carl-Johan Lindén, analytiker VID EU-kommissionens DG-Agri

Varmt välkommen!


Tilläggsinformation:
- Praktiska frågor om fullmäktiges möte samt medias förhandsanmälningar: SLC:s kommunikationschef Mia Wikström, tfn 050 3553213 eller mia.wikstrom@slc.fi
- Frågor gällande fullmäktiges ärenden: SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback, tfn 040 940 2734 eller jonas.laxaback@slc.fi

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. är den finlandssvenska landsbygdens och jord- och skogsbrukarnas intresseorganisation. SLC har knappt 30 000 medlemmar i form av cirka 10 600 jordbrukare samt 19 000 skogsägare som fördelar sig på drygt 50 lokalavdelningar och fyra landskapsförbund samt fem skogsvårdsföreningar i de svenska delarna av Finland.

Mer från SLC