Pressinbjudan: Samarbete kring offentliga måltider i Finland och Sverige – medias representanter inbjuds till skolbesök 11.12 kl. 11 i Esbo

SLC - Offentlig Mat Mattanken Foto1 Mickan Thor Webb
Foto: Mickan Thor

Mellan Finland och Sverige har inletts ett samarbete och erfarenhetsutbyte gällande offentliga måltider. Såväl Finland som Sverige är föregångare i världen när det gäller att erbjuda kostnadsfria offentliga måltider till skolelever.

Avsikten med samarbetet länderna emellan är att lära av varandra när det gäller offentliga måltider, särskilt beträffande politiken och pedagogiken kring offentliga måltider, upphandling, kompetens och statistikföring. Båda länderna intresserar sig även för kvalitetskrav i upphandlingen, exempelvis gällande antibiotikaanvändning för produktionsdjur, samt de hälsoekonomiska aspekterna med de offentliga måltiderna. Att främja den nationella matkulturen med hjälp av de offentliga måltiderna samt kunskapsexport kring offentliga måltider ligger även i de båda ländernas intresse. 

Bakgrunden till samarbetet är den träff som ordnades på initiativ av det svenska Landsbygdsnätverket och projektet MATtanken den 24 april 2019 på Arlanda i Sverige där 20 personer från Finland och Sverige samlades för att diskutera och nätverka kring offentliga måltider. I samband med träffen identifierades ett intresse för fortsatt samarbete och behov av att lära av varandra när det gäller offentliga måltider. 

Den 11–12 december 2019 i Helsingfors med omnejd samlas aktörer från Finland och Sverige för andra gången till erfarenhetsutbyte om offentliga måltider. Medias representanter inbjuds att träffa Finlands och Sveriges aktörer kring offentliga måltider onsdagen den 11 december kl. 11.00 vid Järvenperä skola i Esbo (Aurorabacken 1, 02940 Esbo). Under skolbesöket träffar gruppen rektor och hushållslärare samt gör även ett besök i skolans kök. Gruppen äter även en gemensam skollunch på skolan. 

För intervju- och bildförfrågningar och deltagande i skolbesöket ber vi om medias förhandsanmälan per den 10.12 kl. 15 till Mia Wikström, SLC:s kommunikationschef, tfn +358 50 355 3213 eller mia.wikstrom@slc.fi.

Erfarenhetsutbytet i Helsingfors koordineras av ELO-stiftelsen i samarbete med SLC, Motiva, Hanaholmen samt det finländska och svenska Landsbygdsnätverket och MATtanken.

Tilläggsinformation:
- Bettina Lindfors, VD för ELO-stiftelsen i Finland, Bettina Lindfors, tfn +358 40 920 9810, bettina.lindfors@elo-saatio.fi
- Eva Sundberg, projektledare för MATtanken och sakkunnig kring mat och måltider på Jordbruksverket i Sverige, tfn +46 70 620 72 60, eva.sundberg@jordbruksverket.se

Länkar till videon om skolmat, inspelade i Järvenperä skola:

- Meet the food agents of the future:  

- Finnish Free School Meal est. 1948 - Much more than a meal: 

Mer från SLC