PRESSINBJUDAN: Skogsvaldebatt i samband med SLC Nylands vårmöte 4.4

SLC - 5 Planta

Inkommande torsdag (4.4) kl. 13.30-15 är det möjligt att känna riksdagsvalskandidater från olika partier på pulsen i en valdebatt om det finländska skogsbruket, som hålls på Söderkulla Gård i Sibbo. Valdebatten ordnas av SLC i samarbete med SLC Nyland och Skogsvårdsföreningen Skogsreviret. SLC Nylands vårmöte hålls på samma plats under förmiddagen.

SLC Nylands vårmöte

Nyländska bönder och skogsägare samlas till SLC Nylands vårmöte på Söderkulla Gård i Sibbo för att diskutera hur jordbruket skall fås lönsamt och i vilken riktning EU:s jordbrukspolitik borde styras. Mötet öppnas kl. 10 med hälsningsord av Sibbo kommunstyrelses ordförande Kaj Lindqvist och öppningsanförande av förbundsordförande Thomas Antas. Efter stadgeenliga vårmötesfrågor inleds den lantbrukspolitiska diskussionen med anförande av SLC:s fullmäktigeordförande Thomas Blomqvist. Han tar bl.a. upp utredningsman Karhinens rapport med förslag till åtgärder för att förbättra jordbrukets lönsamhet och beredningen av EU:s nya programperiod och jordbrukspolitik CAP 27, men går även in på andra aktuella frågor inför nästa regeringsprogram.

Skogsvaldebatt

På eftermiddagen med början kl. 13.30 hålls på samma plats SLC:s valdebatt om det finländska skogsbruket. I valdebatten som har temat skogsbruk och klimatfrågor debatterar följande riksdagskandidater: Thomas Blomqvist (sfp), Anette Karlsson (sdp), Alm Nyman (vf) och Stefan Salonen (kd). Debatten leds av SLC:s skogsombudsman Anders Portin. Tillfället avslutas med kaffeservering kl. 15. 

Vårmötet och valdebatten är öppna för alla intresserade. Det är alltså möjligt att delta i enbart vårmötet eller enbart valdebatten, eller i båda. Adressen är Söderkullavägen 701, 01150 Söderkulla. Välkomna!

Länk till program

Tilläggsuppgifter samt förhandsanmälan

SLC Nylands vårmöte:
Bjarne Westerlund
Verksamhetsledare SLC Nyland
Tfn 040 5037188
bjarne.westerlund@slc.fi 

Valdebatten:
Mia Wikström
Kommunikationschef, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. 
Tfn 050 3553213
mia.wikstrom@slc.fi

Mer från SLC