PRESSINBJUDAN​: SLC:s fullmäktige håller stadgeenligt höstmöte 26 november

Tisdagen den 26 november kl. 10.30 håller förbundsfullmäktige för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. ordinarie höstmöte. SLC inbjuder medias representanter att ta del av mötet, som hålls på Original Sokos Hotel Vantaa i Dickursby. 

Förbundsfullmäktige är SLC:s högsta beslutande organ som bl.a. väljer ordförande och två vice ordförande för SLC:s fullmäktige för följande kalenderår. Efter att fullmäktigeordförande Thomas Blomqvist utnämndes till minister har vice ordförande Niclas Sjöskog skött uppdraget som fullmäktigeordförande för SLC. Fullmäktigemötet väljer även centralförbundsordförande, en första och en andra vice ordförande samt fyra ledamöter för SLC:s centralstyrelse jämte personliga suppleanter för följande kalenderår. Sittande centralförbundsordförande Mats Nylund står till förfogande för omval. Centralförbundsordförande samt fullmäktigeordförande bör enligt stadgarna väljas från olika landskapsförbund.   

På mötet behandlas även övriga stadgeenliga ärenden såsom budget samt frågor framförda av centralstyrelsen, bl.a. verksamhetens tyngdpunktsområden för 2020. Dessutom ges en översikt över lantbrukspolitiken och det nationella stödpaketet för 2020. På mötet ges även regionala översikter framförda av varje fullmäktigegrupp samt gällande skogen. De ekonomiska ärendena behandlas internt. 

Efter lunch ger Antti Huhtamäki, direktör för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, en aktualitetsöversikt om lantbrukarnas sociala trygghet. 

Mötestidpunkt och ort: 

Tid: Fullmäktiges mötesförhandlingar inleds kl. 10.30. Kaffeservering från kl. 10.00.
Plats: Original Sokos Hotel Vantaa i Dickursby (Hertasvägen 2, 01300 Vanda) 

Program:  

10.00 Kaffeservering
10.30 Fullmäktiges möte
12.00 Lunch
13.00 Aktuellt om lantbrukarnas sociala trygghet, Antti Huhtamäki, direktör, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA
14.30 Kaffeservering 

Varmt välkommen!

Tilläggsinformation och anmälan: 

- Med tanke på mötestrakteringen ber vi om medias förhandsanmälningar senast måndagen den 25 november kl. 12 till SLC:s kommunikationschef Mia Wikström, tel. 050 3553213 eller mia.wikstrom@slc.fi
- Frågor gällande fullmäktigemötets ärenden: SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback, tel. 040 940 2734 eller jonas.laxaback@slc.fi

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. är den finlandssvenska landsbygdens och jord- och skogsbrukarnas intresseorganisation. SLC har knappt 30 000 medlemmar i form av cirka 10 600 jordbrukare samt 19 000 skogsägare som fördelar sig över drygt 50 lokalavdelningar och fyra landskapsförbund samt fem skogsvårdsföreningar i de svenska delarna av Finland. 

Mer från SLC