PRESSINBJUDAN: Välkommen på SLC:s, MTK:s och FBF:s seminarium om pollinerare den 4 april

SLC - Pollinerarseminarium 20190404 Banner

Förekomsten av pollinerare i Finland och pollinerarnas betydelse för den finländska livsmedelsförsörjningen diskuteras på det seminarium som ordnas av Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK och Finlands Biodlares Förbund FBF den 4 april. Avsikten med seminariet är att lyfta fram hur man i högre grad kan beakta pollinerarna i matsystemet från jord till bord.

Tid: Torsdagen den 4 april kl. 9–12 
Plats: Kiasma, Mannerheimplatsen 2, Helsingfors 

 

Program:

09.00 Morgonkaffe och tilltugg i seminariets anda 

09.15 Tillfället öppnas: Juha Marttila, MTK och Hannu Luukinen, FBF

09.35 Pollinerarsituationen i Finland och pollinerarnas betydelse för finländska livsmedelsproduktionen: Mikko Kuussaari, Finlands miljöcentral 

09.55 Nationella pollinerarstrategin: Esko Hyvärinen, Miljöministeriet 

10.10 Paus 

10.25 Pollinerarvänlig mat – Praktiska åtgärder för att beakta pollinerare i lantbruket: Sebastian Sohlberg, lantbruksföretagare och Lotta Kaila, TUKES 

10.55 Gott samarbete – Biodlarens synvinkel: Nora Mäntysaari biodlare, FBF, Uudenmaan mehiläishoitajat ry 

11.15 Paneldiskussion: Hur beakta pollinerare från jord till bord? 
Moderator: Mikael Jern, vd, Västankvarn Gård.
Deltagare i paneldiskussionen: Marjaana Toivonen Finlands miljöcentral, Sebastian Sohlberg, lantbruksföretagare, Marjukka Mähönen, Jord- och skogsbruksministeriet och Eeva-Liisa Korpela, FBF. 

11.50 Avslutande ord: Mats Nylund, SLC 


Programmet som pdf

Anmälan till seminariet senast den 31 mars via Lyyti

Tilläggsinformation:
Annika Öhberg, ombudsman, SLC, tel. 040 773 8220
Anna-Rosa Asikainen, jurist, MTK, tel. 040 920 9858
Eeva-Liisa Korpela, forkningskoordinator/informatör, FBF, tel. 040 5063 202

Mer från SLC