SLC efterlyser åtgärder för ökad kolbindning som är praktiskt genomförbara

SLC - Slc Logo Usage 1

Idag presenterade arbets- och näringsministeriet de nya beräkningar som beställts om alternativa vägar för Finland att nå koldioxidneutralitet 2035 enligt regeringsprogrammets målsättningar. Scenarierna har gjorts upp under Teknologiska forskningscentralen VTT:s ledning tillsammans olika forskningsinstitut, bl.a. Naturresursinstitutet Luke.

SLC efterlyser åtgärder för ökad kolbindning som är praktiskt genomförbara. Vi har mycket att lära oss inom jordbruket när det gäller kolbindning och att minska utsläpp från åkrar. Det är viktigt att jordbrukarna hela tiden lär sig att i växtodlingen öka humushalten i jorden och därmed också öka skörden samt kolbindningen. I växtodlingen kan jordbrukare öka kolbindningen genom att t.ex. i större utsträckning ha växttäcke på åkrarna året runt samt genom minskad bearbetning av åkrar. 

Svagt producerande skiften kan styras till annat än matproduktion, t.ex. beskogning, långtidsvall eller odling av rörflen. Det är viktigt att genom forskning fortsätta söka lösningar för torvjordar. Redan små och välriktade åtgärder gällande torvjordar kan ha stor effekt för att minska torvjordarnas utsläpp t.ex. genom att återställa och höja vattennivån på torvmarker som inte är i aktiv produktion.

Det behövs stora investeringar och stöd för att främja produktionen av biogas på gårdsnivå. 

Finländsk aktiv skogsvård stöder klimatpolitiken. Vi sporrar skogsägarna att fortsätta den aktiva skogsvården. Växande skog binder koldioxid och skogarna är fortsättningsvis en viktig kolsänka.

De beräkningar och scenarier som idag presenterades på ANM:s presentationstillfälle är inte politiska förslag eller vetenskapliga prognoser, utan tekniska beräkningar och scenarier som bygger på målet att bli kolneutralt – dessa ligger som grund för beslutsfattande.

Tilläggsinformation:

Mats Nylund, SLC:s ordförande, tfn 050 512 2191
Anders Portin, SLC:s skogsombudsman, tfn 040 586 6179

Länkar:

-ANM:s pressmeddelande (svenska) 16.11.2019: 
https://tem.fi/sv/artikel/-/asset_publisher/miten-2035-ilmastotavoite-voidaan-saavuttaa-pitko-n-jatkoselvitys-erilaisista-skenaarioista-vahahiilisyyte-1

- ANM:s pressmeddelande (finska) samt presentationer 15.11.2019: https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/miten-2035-ilmastotavoite-voidaan-saavuttaa-pitko-n-jatkoselvitys-erilaisista-skenaarioista-vahahiilisyyte-1 

- Se webbsändningen från ANM:s publiceringstillfälle 15.11 kl. 12-15: https://temkirjeet.sst.fi/messages/view/767/5944/b263c9ca510729d34eae821d0ae29cd8

 

Mer från SLC