SLC: Finland föregångare på livsmedelssäkerhet

SLC - Gris Åland 2015 2

Kunskap, samarbete och ansvarstagande gör den inhemska livsmedelskedjan säker. Livsmedelssäkerhet handlar om att garantera matens säkerhet genom alla steg i livsmedelskedjan så att konsumenter har tillgång till säker mat från jord till bord. Tack vare både producenternas och förädlarnas egenkontroller och genom myndigheternas kontrollsystem är den finländska maten i toppklass.

Finland är en av världens främsta föregångare när det gäller livsmedelssäkerhet. 

– Arbetet för att finländarna ska kunna äta säker mat startar redan på gården och vid åkerkanten. Att vi i Finland har världens mest utbildade jordbrukare innebär att vi redan på gårdarna kan sätta ribban högt. Finland är en förebild när det gäller livsmedelssäkerhet och här kan vi bidra med kunskapsexport både inom EU och globalt, säger Mats Nylund, ordförande för SLC. 

De finländska matproducenterna garanterar råvarornas livsmedelssäkerhet genom att se till att djuren och växterna hålls friska. Genom bland annat god djurhälsa, noggrann hygien och rengöring av djurstall och produktionsbyggnader bidrar producenterna till att förhindra att sjukdomar överhuvudtaget kommer in i livsmedelskedjan. 

Finland och de nordiska grannländerna, Island, Norge och Sverige hör till de länder som har minst salmonellafall i världen. Finland och Sverige är dessutom de enda EU-länderna som av EU-kommissionen har beviljats salmonellafri status vid EU-inträdet. Det betyder nolltolerans mot salmonella. 

–  Finland och Sverige hör även till de EU-länder som använder minst antibiotika inom djurhållningen även globalt sett. En ansvarsfull användning av antibiotika innebär att djur medicineras bara då det är veterinärmedicinskt berättigat eller nödvändigt med tanke på djurets hälsa – aldrig rutinmässigt eller i förebyggande syfte, säger Nylund.

Det långsiktiga förebyggande arbetet mellan finländska producenter, fodertillverkare, livsmedelsindustrin och myndigheter har gett många goda resultat. Utgångspunkten är att förhindra att sjukdomar överhuvudtaget kommer in i livsmedelskedjan.

Fredagen den 7 juni firas för första gången Världens livsmedelssäkerhetsdag, World Food Safety Day, för att uppmärksamma, hantera och förbygga risker som kan uppstå i livsmedelskedjan. Dagen är instiftad av FN.

Tilläggsinformation:

Mats Nylund, SLC:s ordförande, tfn 050 512 2191
Jonas Laxåback, SLC:s verksamhetsledare, tfn 040 940 2734

 

Mer information om Världens livsmedelssäkerhetsdag, World Food Safety Day, 7 juni: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/news-and-events/news-details/en/c/1175473/ 

Finländsk matfakta på Naturresursinstitutet Lukes webbsida Matfakta: http://www.luke.fi/ruokafakta/sv/framsida 

#WorldFoodSafetyDay

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. är den finlandssvenska landsbygdens och jord- och skogsbrukarnas intresseorganisation. SLC har knappt 30 000 medlemmar i form av cirka 10 600 jordbrukare samt 19 000 skogsägare som fördelar sig över drygt 50 lokalavdelningar och fyra landskapsförbund samt fem skogsvårdsföreningar i de svenska delarna av Finland. 

Mer från SLC