SLC: Hållbart skogsbruk bromsar klimatförändringen och ger Finland välfärd

SLC - 5 Planta

Skogen binder kol, producerar syre och ger ett stabilt mikroklimat lokalt. Det här gör skogen till en superkraft som bromsar klimatförändringen. Vi behöver den finländska skogen och det hållbara skogsbruket för att nå klimatmålen och rädda klimatet. Dessutom ger skogen välfärd till hela Finland anser SLC.

- Här i världens skogstätaste land Finland är skogens effekt som kolsänka så stor att de finländska skogarna under de senaste åren har bundit ungefär hälften av alla klimatutsläpp som uppkommer i landet, framhåller SLC:s ordförande Mats Nylund.

I Finland har vi länge insett att vi bör förvalta våra skogstillgångar på ett hållbart sätt så att vi alltid avverkar mindre än vad skogen växer. Sedan 1980-talet har de finländska skogarnas tillväxt varit större än uttaget, och under de senaste 50 åren har skogens årliga tillväxt till och med fördubblats.

- Tack vare Finlands satsningar på skogsforskning, skogsmätning och -inventering, rådgivning och utbildning har vi i närmare 100 år haft tillförlitliga data och tillräcklig kunskap om skogen och skogsbruket. Det är A och O att vi har kunnat mäta och räkna ut hur skogen kan avverkas på ett hållbart sätt. Också framöver måste skogsbruket bygga på kunskap och fakta, säger Stefan Thölix, ordförande för SLC:s skogsutskott.

Det finländska skogsbruket är dessutom en ypperlig modell värd att exportera. 
- Ett hållbart skogsbruk enligt finländsk modell förbättrar möjligheterna att nå klimatmålen globalt genom beskogning och skogsvård. Lokalt ger skogsbruket exempelvis i utvecklingsländer dessutom utkomstmöjligheter och välfärd, säger Nylund.

Sex orsaker att stöda finländskt skogsbruk

Skogen är viktig för finländarna. Av Finlands yta täcks 75 % av skog och många finländare har en personlig relation till skogen. Därför är det naturligt att skogen och skogsbruket är ett centralt diskussionsämne i den offentliga debatten och en del av riksdags- och EU-valet.  

Inför vårens riksdags- och EU-val lyfter SLC fram fakta om Finlands klimatsmarta, hållbara skogsbruk som ger välfärd till hela landet. Kampanjen ”6 orsaker att stöda finländskt skogsbruk” tar fram följande sex teser:

1. Växande skog räddar klimatet

2. Finlands skogsägare är riktiga klimathjältar 

3. Finlands skogsägare planterar 150 miljoner träd varje år

4. Bygga i trä minst 33 % klimatsmartare än betong

5. Finländskt miljövänligt trä används av 100 miljoner människor

6. Skogsbruket skapar jobb för 100 000 finländare

Under kampanjens gång bjuds riksdags- och EU-valkandidater in till att svara på ett kandidattest där man kan certifiera sig som en skogskandidat. Svaren publiceras sedan på SLC:s kampanjsida https://slc.fi/skogsvalet19.  

SLC arrangerar flera riksdags- och EU-valdebatter under våren. Under kampanjens gång publiceras blogginlägg och nyheter om skogen på kampanjsidan och SLC:s sociala medier. 

SLC:s program inför riksdagsvalet finns även elektroniskt på https://slc.fi/riksdagsval2019.  

#skogsvalet2019 #skogskandidat2019 


Tilläggsuppgifter:

Mats Nylund, SLC:s styrelseordförande, tfn 050 512 2191

Stefan Thölix, ordförande för SLC:s skogsutskott, tfn 050 552 5392

Jonas Laxåback, SLC:s verksamhetsledare, tfn 040 940 2734

  

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. är den finlandssvenska landsbygdens och jord- och skogsbrukarnas intresseorganisation. SLC har cirka 30 000 medlemmar i form av 11 000 jordbrukare samt 19 000 skogsägare som fördelar sig över 53 lokalavdelningar och fyra landskapsförbund samt fem skogsvårdsföreningar i de svenska delarna av Finland. 

Mer från SLC